logo-prawe

Aktualności

Powrót

Marcin Zachariasz wybrany na stanowisko członka zarządu ds. finansowych
2018-10-01

Marcin Zachariasz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Na tej samej uczelni ukończył także studia podyplomowe na kierunku: Rachunkowość i finanse.

W 2017 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration na podyplomowych studiach na Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W 2014 r. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. Posiada również uprawnienia na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - Certyfikat księgowy Ministra Finansów zdobyty w 2002 roku.

Menedżer dotychczas zdobył szerokie doświadczenie w zarządzaniu finansami, jak również w controllingu i księgowości spółek budowlanych, takich jak Polimex Budownictwo, PKP PLK, Bilfinger Berger Budownictwo, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Agua oraz Eiffage Budownictwo Mitex.