logo-prawe

Aktualności

Powrót

Publikacja wyników finansowych Grupy TORPOL za rok 2018
2019-03-18

Miniony rok był rekordowy dla TORPOL S.A. pod względem skali działalności. Skonsolidowane przychody przekroczyły 1,5 mld zł, EBITDA sięgnęła ponad 69 mln zł, a zysk netto po uwzględnieniu sytuacji spółki norweskiej wyniósł 19,2 mln zł.Największy wpływ na wyniki wypracowane w 2018 roku miało przede wszystkim intensywne tempo realizacji prac oraz olbrzymi wysiłek i zaangażowanie wszystkich pracowników grupy TORPOL, zarówno tych bezpośrednio realizujących prace, jak również logistyki oraz obszarów wsparcia organizacyjno-prawnego i finansowego.

- Dzięki zaangażowaniu pracowników i wykorzystaniu własnych, wysoko wyspecjalizowanych zasobów sprzętowych udało się zachować właściwą koordynację prac oraz parametrów i reżimów kosztowych, co przełożyło się na uzyskane wyniki finansowe. W czwartym kwartale 2018 roku przerobiliśmy ponad 550 mln zł, co jest najwyższym kwartalnym wynikiem w historii spółki - skomentował Grzegorz Grabowski prezes TORPOL S.A.

Spółka realizuje obecnie 14 kontraktów różniących się nie tylko wielkością, ale też uzyskiwaną na nich marżą. Pomimo bardzo dużej presji na marże wynikającą zarówno ze wzrostu cen materiałów i ich transportu oraz coraz trudniejszego i droższego dostępu do sił podwykonawczych, Spółka oraz Grupa TORPOL osiągnęły ponad 5% marżę brutto na sprzedaży i dodatni wynik finansowy netto za 2018 rok. Możliwe było to dzięki zabezpieczeniu dla całego realizowanego portfela poziomu cen na podstawowe materiały oraz zastosowaniu rozwiązań zwiększających efektywność i ograniczających koszty.  Jednocześnie należy wyraźnie  zaznaczyć, że bezwzględnie konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie rozwiązań systemowych wprowadzających waloryzację obecnie realizowanych kontraktach zawartych na przełomie 2016/2017 roku oraz wprowadzenie realnego wskaźnika waloryzacyjnego do nowo ogłaszanych postepowań. Rozwiązania te umożliwiłyby sprawniejszą i efektywniejszą realizację prac oraz zagwarantowały uzyskanie zakładanych marż przekraczających 5%, dając szansę na rozwój technologiczny.

Na dzień dzisiejszy Spółka posiada zamówienia na ok. 90% zakontraktowanych podstawowych materiałów, z czego większość została dostarczona na place budów. Na wszystkie postępowania, w których obecnie składane są oferty, posiada potwierdzone dostawy w określonej cenie na podstawowe materiały w przypadku ich rozstrzygnięcia. Jeżeli nie nastąpi skumulowanie prac budowlanych w wyniku przesuwania rozstrzygnięć lub problemów logistycznych to nie powinno być zakłóceń związanych z dostępnością materiałów.

Spółka bierze aktywny udział w postępowaniach przetargowych w celu budowy portfela na kolejne lata. W chwili obecnej, po przeprowadzonych aukcjach, sumaryczna wartość ofert które uzyskały najwyższą liczbę punktów wynosi ponad 2 mld zł netto.
- Mam nadzieję, że seria unieważnień podejmowanych przez zamawiającego, a związanych ze zbyt wysokimi ofertami w stosunku do kosztorysy inwestorskiego, już się skończyła i najbliższym czasie rozstrzygnięcia zostaną ogłoszone - powiedział Grabowski - Dalszy brak rozstrzygnięć może doprowadzić do ograniczenia płynności rynku i powstania dużej kumulacji zarówno prac, jak również dostaw materiałowych w późniejszym okresie - dodał.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą wyników finansowych Grupy TORPOL.