logo-prawe

Aktualności

Powrót

Zawarcie umowy na dokończenie prac na linii E59 (granica województwa dolnośląskiego - Leszno)
2019-05-10

W dniu dzisiejszym, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,  zawarta została umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TORPOL S.A. na realizację kontraktu pn: „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń” realizowanego
w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – roboty wykończeniowe (etap II)”

Spółka TORPOL w ramach kontraktu ma dokończyć prace rozpoczęte przez poprzednich Wykonawców, m.in.: montaż ponad 54 km torów wraz z 67 km sieci trakcyjnej oraz ponad 1000 sztuk konstrukcji wspornych, przebudowę 11 przejazdów w poziomie szyn oraz 52 obiektów inżynierskich(w tym 4 wiaduktów kolejowych, 5 mostów i 36 przepustów).

Kontrakt przewiduje również modernizację dwóch stacji Bojanowo i Rawicz oraz posterunku odgałęźnego Rydzyna, na których łącznie do wykonania są 43 rozjazdy. Dodatkowo przebudowie ulegnie tor szlakowy nr 2 pomiędzy Lesznem i Bojanowem, tor nr 1 na szlaku Korzeńsko – Rawicz oraz dwa tory szlakowe (nr 1 i 2) pomiędzy Bojanowem a Rawiczem.

Celem modernizacji jest przystosowanie infrastruktury torowej do osiągniecia maksymalnej szybkości pociągów pasażerskich 160km/h, a towarowych do 120km/h i maksymalnego nacisku na oś 221kN. Dokumentacja projektowa natomiast, dotycząca układu geometrycznego torów i podtorza, konstrukcji inżynierskich oraz  konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej, uwzględnia możliwość osiągniecia w II etapie modernizacji, szybkości pociągów pasażerskich do 200km/h.

Wartość podpisanej umowy wynosi 568 mln zł brutto, a termin realizacji przedmiotu umowy został ustalony do połowy grudnia 2020 r.