logo-prawe

Aktualności

Powrót

TORPOL zawarł umowę na realizację przebudowy stacji Łódź Kaliska
2019-08-07

W dniu dzisiejszym, na peronie stacji Łódź Kaliska, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych”.

Przedmiotem zawartej umowy jest zaprojektowanie oraz kompleksowa przebudowa stacji Łódź Kaliska. Prace mają objąć m.in. rozbiórkę i wymianę torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej, a także przebudowę peronów i przejść podziemnych wraz z wykonaniem odwodnienia. Ponadto w ramach inwestycji dokończona zostanie także budowa wiaduktu wschodniego nad al.Bandurskiego, co ma docelowo zwiększyć przepustowość stacji Łódź Kaliska.

Wartość kontraktu wynosi ok. 406,8 mln zł brutto (330,7 mln zł netto), a termin jego realizacji został ustalony na 38 miesięcy od daty podpisania umowy. W pierwszym etapie, który potrwa około roku, Spółka przystąpi do prac projektowych oraz pozyskania odpowiednich pozwoleń, po czym rozpoczną się główne prace budowlane.

Aktualny portfel zamówień spółki Torpol wynosi ponad 4 mld złotych.

Galeria