logo-prawe

Aktualności

Powrót

Publikacja wstępnych wyników finasowych roku 2019
2020-03-06

Zarząd TORPOL S.A. bardzo dobrze ocenia sytuację ekonomiczno-finansową Spółki. Najistotniejszym osiągnięciem jest znaczące poprawienie pozycji gotówkowej i w konsekwencji ustabilizowanie płynności finansowej Spółki. Grupa z sukcesem zdyskontowała skalę oraz wysokie tempo realizacji robót budowlanych, generując historycznie wysoką sprzedaż na poziomie ponad 1,6 mld zł. – To dobry wynik, biorąc pod uwagę niezwykle trudne uwarunkowania rynkowe. Pokazaliśmy, że dzięki bardzo dobrej kadrze inżynieryjno-technicznej, sprawnemu i kompetentnemu obszarowi wsparcia prawno-finansowo-organizacyjnemu oraz posiadaniu potężnego, odpowiedniego zaplecza sprzętowego, potrafimy radzić sobie skutecznie na tym wymagającym rynku. Dlatego też jesteśmy przekonani, że obecny rok da nam jeszcze większą satysfakcję i wyniki niż miniony. Obecnie mamy zabezpieczone ok. 90 proc. podstawowych materiałów do realizacji naszego portfela zleceń oraz odpowiednie środki finansowe, które pozwalają nam na terminową, płynną i efektywną realizację posiadanych projektów – mówi Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

Średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy z posiadanego portfela zamówień w Grupie Torpol wyniosła 4,7%. – Uzyskana marża brutto na sprzedaży, biorąc pod uwagę duży – bo ok. 80% - udział w przychodach 2019 roku kontraktów pozyskanych w latach 2016-2017, jest na zadowalającym poziomie. Struktura aktualnie posiadanego portfela zamówień o wartości 3,09 mld zł netto, w którym tyko ok. 15 % stanowią kontrakty pozyskane w 2017 roku wskazuje, że rentowność na wszystkich poziomach rachunku wyników w tym i następnych latach powinna się poprawić. Natomiast posiadany potencjał techniczny i kadrowy Grupy oraz stabilna pozycja finansowa pozwalają na dalszą aktywność w postępowaniach przetargowych i ubieganie się o kolejne zamówienia – wyjaśnia Grzegorz Grabowski.

Na poziomie jednostkowym TORPOL S.A. wypracował w ubiegłym roku niemal 1,57 mld zł przychodów ze sprzedaży, EBITDA jednostki wyniosła ponad 62,6 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie ponad 27,7 mln zł.