logo-prawe

Aktualności

Powrót

Układ torowy elektrowni Jaworzno III oddany do użytku
2020-03-10

Umowę na realizację inwestycji o wartości 367,28 mln zł netto zawarto 7 grudnia 2017 roku. Zadanie obejmowało swym zakresem zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie układu torowego wraz z jego uruchomieniem, przeprowadzeniem ruchu próbnego oraz przekazaniem do eksploatacji. Całość inwestycji wchodzi w skład projektu pn. „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”

- Był to nasz pierwszy tak duży kontrakt kolejowy pozyskany spoza Grupy PKP PLK, a także istotny krok w kierunku dywersyfikacji sprzedaży – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu – Wynieśliśmy z tej realizacji dużo nowych doświadczeń, które z pewnością posłużą nam przy kolejnych kontraktach realizowanych dla właścicieli rozbudowanych bocznic kolejowych. Posiadamy zespół pracowników, którzy mieli okazję przez ostatnie dwa lata poznać specyfikę pracy dla innego Zamawiającego. Bardzo dużym wyzwaniem na tym projekcie była również struktura jego finansowania, wymagająca dużego zaangażowania środków pieniężnych przez wykonawcę. Dzięki bardzo dobrej współpracy z bankiem BGK S.A. oraz reżimowi technicznemu i kosztowemu z pełnym sukcesem zakończyliśmy ten kontrakt. Niezwykle istotne w tym okresie, dla zachowanie płynności finansowej, było uzyskanie finansowania dla dwóch innych, nowo pozyskanych projektów nie posiadających zaliczek, od jednego z naszych dominujących akcjonariuszy – Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o., które jest akcjonariuszem Torpolu od wejścia Spółki na giełdę w 2014 r. Jako długoterminowy inwestor, TF Silesia zainteresowane jest rozwojem oraz wzrostem wartości Spółki, stąd bardzo dobra współpraca przy finansowaniu nowych projektów, w tym inwestycyjnych.

W ramach zakończonej inwestycji wybudowano ponad 20 km klasycznego toru na podkładach drewnianych wraz z odwodnieniem oraz zabudowano 64 szt. rozjazdów i 168 napędów zwrotnic. Dla zrealizowania tych prac wykonano nowe nasypy w ilości niemal 1,2 mln ton, co wiązało się z koniecznością dostawy około 1 mln ton kruszyw w okresie zaledwie pół roku. Tempo prac przy budowie nasypów podyktowane było koniecznością umożliwienia dostaw węgla do nowego bloku energetycznego. Na miejscu powstały również dwie nastawnie, a także nowoczesny komputerowy system sterowania ruchem kolejowym (SRK) obejmujący nowy układ torowy oraz istniejący Elektrowni Jaworzno II i Elektrowni Jaworzno III wraz z posterunkami powiązanymi z tym układem. Wybudowano dwa nowe obiekty inżynieryjne - przepust oraz most nad rzeką Wąwolnicą. Modernizacji uległa także linia 110 kV, która wchodziła w kolizję z zaprojektowanym układem torowym. Ponadto przebudowano układ drogowy, wybudowano nowe urządzenia teletechniczne i elektroenergetyczne oraz zabudowano 2 wagi statyczno-dynamiczne i 2 przeciągarki wagonów.

Planowanym rezultatem inwestycji ma być wzrost efektywności dostawy surowców do produkcji energii oraz wywozu ubocznych produktów spalania transportem kolejowym – nowy tor łączący blok elektrowni Jaworzno III z Zakładem Górniczym „Sobieski” powinien skrócić długość transportu węgla potrzebnego dla zasilania bloku, który według szacunków potrzebuje rocznie ok. 2,5 mln ton węgla.

Galeria