logo-prawe

Aktualności

Powrót

Powołanie Zarządu TORPOL S.A. na kolejną kadencję
2020-06-17

W dniu 17 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu Spółki, powołała na kolejną kadencję trzech dotychczasowych członków zarządu oraz powołała nowego członka na miejsce wiceprezesa zarządu - dyrektora ds. produkcji. W miejsce Pana Krzysztofa Milera, którego kadencja kończy się z dniem 25 czerwca br. powołany został Pan Konrad Tuliński.

Pan Konrad Tuliński posiada wykształcenie wyższe – ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera (1995 r.) a następnie tytuł doktora nauk technicznych (2004 r.). W 2006 r. złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W czasie swojej ośmioletniej pracy jako Członek Zarządu – Dyrektor Techniczny PKP Energetyka S.A. uporządkował majątek spółki pod względem własnościowym oraz zajmował się regulacją stanów prawnych nieruchomości związanych z majątkiem dystrybucji energii elektrycznej oraz zaplecza technicznego. Wdrażał nowoczesne rozwiązania w zakresie zasilania sieci trakcyjnej oraz pozyskiwał sprzęt niezbędny do budowy sieci trakcyjnej (pociągi sieciowe, lokomotywy, palownice, pojazdy specjalistyczne itp.). Osobiście nadzorował wiele kontraktów, gdzie PKP Energetyka S.A. była liderem konsorcjów wykonujących wielobranżowe roboty inwestycyjne na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, jak choćby na linii E-65 (wspólna realizacja odcinka LCS Tczew z TORPOL S.A.).

Podczas ponad trzyletniej pracy jako Kierownik Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o. znacząco poprawił jakość funkcjonowania infrastruktury torowej i sieciowej, co przełożyło się istotnie na spadek ilości wykolejeń i tzw. zatrzymań ruchu. Wdrażał nowoczesne rozwiązania w zasilaniu sieci trakcyjnej (np. pierwsze w Polsce dwustronne zasilanie tramwajowej sieci trakcyjnej).

Pracując cztery lata w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa (wcześniej Zakład Energetyczny Warszawa – Teren) na stanowisku Dyrektora Generalnego realizował olbrzymi program inwestycyjny na niespotykaną wcześniej skalę (budowa nowych stacji 110/15 kV i modernizacja istniejących, kablowanie linii, przyłączanie nowych odbiorców).

Pełna informacja dotycząca Zarządu Spółki znajduje się tutaj.