logo-prawe

Aktualności

Powrót

Wybór oferty TORPOL S.A. dotyczącej prac na liniach kolejowych nr 281 i 766
2017-06-12

TORPOL S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 r. powziął informację o złożeniu najkorzystniejszej oferty w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest modernizacja nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z robotami towarzyszącymi tor nr 1 na odcinku Grabowno Wielkie – granica IZ w ramach zadania pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno”.

Cena oferty złożonej przez Spółkę wynosi 112,8 mln zł netto tj. 138,7 mln zł brutto. Termin realizacji prac budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią całkowita cena brutto (waga 75%) oraz termin realizacji prac budowlanych (waga 25%). Złożona przez Torpol oferta jest najkorzystniejsza pod względem terminu realizacji, a dla kryterium ceny druga najkorzystniejsza spośród złożonych ofert.

Aktualnie Spółka oczekuje na czynność weryfikacji i wyboru przez Inwestora oferty.