logo-prawe

Aktualności

Powrót

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii nr 281 na odcinku Grabowo Wielkie - granica IZ
2017-08-04

Dnia 4 sierpnia 2017 TORPOL S.A. zawarł z PKP PLK S.A. umowę na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest modernizacja nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z robotami towarzyszącymi tor nr 1 na odcinku Grabowno Wielkie – granica IZ w ramach zadania pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno".

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanych przez Inwestora. W zakres modernizacji wchodzi m.in. wymiana nawierzchni torowej wraz ze wzmocnieniem podtorza w torze 1 i 2, przebudowa stacji Bukowice Trzebnickie z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji mijanki oraz dobudowa nowego jednokrawędziowego peron nr 2 w miejscu obecnego peronu wyspowego. Ponadto nastąpi wymiana 18 szt. rozjazdów zwyczajnych oraz jednego skrzyżowania torów, likwidacja 9 szt. rozjazdów zwyczajnych oraz 3 torów stacyjnych na stacji Bukowice Trzebnickie, a także przebudowa istniejących urządzeń odwadniających oraz modernizacja urządzeń srk.

Wartość umowy wynosi 112,8 mln zł netto (138,7 mln zł brutto). Termin realizacji prac budowlanych został określony na 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a okres gwarancji jakości został ustalony na 72 miesiące od dnia odbioru końcowego.

Galeria