logo-prawe

Aktualności

Powrót

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka
2017-09-21

W dniu dzisiejszym zawarta została pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) oraz TORPOL S.A. umowa, której przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót dla zamówienia częściowego nr 1 pn. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa - Czeremcha – Hajnówka" w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa – Czeremcha – Hajnówka". 2. "Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)". 3. "Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki – Hajnówka".

Wartość kontraktu wynosi 173,4 mln zł netto tj. 213,3 mln zł brutto, natomiast termin realizacji prac projektowych i budowlanych został określony na 20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z projektem, który ma opracować Spółka, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanych przez Inwestora.