logo-prawe

Aktualności

Powrót

Podpisanie umowy na realizacje projektu
2017-09-25

W dniu dzisiejszym zawarta została pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Inwestor) oraz TORPOL S.A. umowa, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.1-18 "Poprawa przepus towości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I". Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z projektem, który ma opracować Spółka, harmonogramem oraz według standardów technicznych, materiałowych i wykonania wskazanych przez Inwestora. W ramach projektu przewidziana jest m.in. wymianę nawierzchni torowej, blokady liniowej, sieci trakcyjnej, zabudowę nowych urządzeń srk, wymianę rozjazdów i budowę obiektów inżynieryjnych po wschodniej stronie Warszawskiego Węzła Kolejowego.
 
Wartość kontraktu wyniesie 126,2 mln zł netto tj. 155,2 mln zł brutto. Termin realizacji prac projektowych i budowlanych został określony na 26 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zdefiniowanej jako dzień następujący po dniu podpisania umowy, natomiast okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy.