logo-prawe

Archiwum

Poniżej możecie się Państwo zapoznać z informacjami dotyczącymi naszej spółki z poprzednich lat.
Powrót

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy
2016-11-16

W dniu dzisiejszym doszło do podpisania umowy pomiędzy PKP PLK S.A. a TORPOL S.A. dotyczącej wykonania robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze-Katowice-Kraków".

Linia kolejowa Katowice - Kraków to odcinek międzynarodowego korytarza E-30, łączącego najważniejsze regiony ekonomiczne południowej Polski oraz Niemcy i Ukrainę.  Zakres prac przewidzianych w ramach przebudowy stacji Kraków Mydlniki oraz szlaku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy dotyczy w szczególności modernizacji układu torowego i peronów, sieci trakcyjnej i urządzeń elektroenergetycznych oraz SRK i telekomunikacyjnych. Oprócz tego projekt przewiduje likwidację i przebudowę przejazdów kolejowych, budowę nowych i modernizację istniejących dróg i obiektów inżynieryjnych, a także obiektów związanych z ochroną środowiska. Kluczowym elementem w planowanej inwestycji jest przebudowa stacji Kraków Mydlniki, która jest stacją węzłową, gdzie rozpoczynają swój bieg dwie linie dwutorowe, którymi prowadzony jest ruch pociągów towarowych (linia 95 i 100), stacja posiada również tor wyciągowy, który jest niezbędny do obsługi bazy paliw.

Wartość podpisanej umowy wynosi 247,4 mln zł netto tj. 304,3 mln zł brutto, a termin jej realizacji został określony na 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.