logo-prawe

Archiwum

Poniżej możecie się Państwo zapoznać z informacjami dotyczącymi naszej spółki z poprzednich lat.

Zapraszamy na Targi Pracy
2018-03-08

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas 22 Targów Pracy Politechniki Poznańskiej organizowanych przez Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej.

Czytaj dalej...

Przedterminowy wykup obligacji serii A
2017-05-29

W dniu 29 maja 2017 r. Zarząd TORPOL S.A. podjął decyzję o zamiarze dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii A na żądanie Emitenta. Przedmiotem przedterminowego wykupu będą wszystkie tj. 40.000 obligacji serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł (Obligacje). Obligacje zostaną wykupione zgodnie z punktem 10.1 Warunków Emisji Obligacji serii A (WEO). Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 30 lipca 2015 r., a pierwotny termin wykupu obligacji został wyznaczony na 6 sierpnia 2018 r.

Czytaj dalej...

Publikacja wyników finasowych pierwszego kwartału 2017 r.
2017-05-23

Pierwszy kwartał 2017 r. był dla Grupy Torpol okresem bardzo intensywnych działań związanych z budową portfela zamówień oraz realizacją końcowej fazy wartego 1,3 mld zł netto projektu E75 Rail Baltica. W tym roku złożono też 30 ofert o łącznej wartości 8,1 mld zł netto, pozyskując zamówieniaza ponad 1,27 mld zł netto.

Czytaj dalej...

PKP PLK wybrały ofertę Torpolu o wartości 233,7 mln zł brutto
2017-05-10

PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały ofertę Torpolu jako najkorzystniejszą spośród czterech złożonych w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule "projektuj i buduj" dla projektu POIiŚ 5.2-7 "Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów" wraz z certyfikacją w zakresie TSI i wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej. Cena oferty złożonej przez Torpol wynosi 190,0 mln zł netto, czyli 233,7 mln zł brutto.

Czytaj dalej...

Torpol podpisał kolejny duży kontrakt na przebudowę linii kolejowej E59
2017-05-05

TORPOL S.A. podpisał dziś z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontrakt o wartości niemal 400 mln zł netto (486 mln zł brutto). Przedmiotem umowy jest „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Leszno – Czempiń” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Czytaj dalej...

Torpol Norge AS pozyskuje kolejny kontrakt kolejowy w Norwegii
2017-03-31

Bane NOR SF (Norweskie Koleje Państwowe) wybrały ofertę spółki zależnej Torpolu na budowę projektu o nazwie „Djupvik krysninsspor”, zlokalizowanego blisko miejscowości Narvik. Wartość zamówienia wynosi 51,8 mln NOK netto (64,8 mln NOK brutto), co odpowiada niemal 24 mln zł netto (tj. 30 mln zł brutto). Prace mają potrwać od 15 maja do 28 sierpnia 2017 r.

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na modernizację linii Warszawa – Poznań
2017-03-30

W dniu dzisiejszym, pomiędzy PKP PLK S.A. a Torpol S.A., zawarta została umowa dotycząca realizacji robót budowlanych na linii kolejowej Warszawa – Poznań w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz”. Kontrakt realizowany będzie w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF), a jego wartość wynosi 1.030,4 mln zł brutto.

Czytaj dalej...

Publikacja wyników finansowych Grupy Torpol za 2016 rok
2017-03-23

Grupa Torpol ma w portfelu zamówień ponad 0,4 mld zł netto bez udziału konsorcjantów, a w najbliższym czasie przewidywane jest podpisanie ofert, które w I kwartale 2017 r. zostały uznane za najkorzystniejsze, o łącznej wartości ponad 1,23 mld zł netto. Stawia to Torpol na pozycji jednej z najaktywniejszych spółek na rynku przetargów kolejowych. Łącznie portfel zamówień przekracza 1,64 mld zł netto. Skonsolidowane obroty Grupy Torpol w 2016 r. przekroczyły 770 mln zł, EBITDA wyniosła 32,4 mln zł, a zysk netto 10,1 mln zł.

Czytaj dalej...

Oferta TORPOL S.A. wybrana najkorzystniejszą w przetargu dotyczącym modernizacji linii kolejowej E59 odcinek Leszno - Czempiń
2017-03-11

Oferta TORPOL S.A. okazała się najkorzystniejszą spośród pięciu złożonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek Leszno – Czempiń” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Czytaj dalej...

Oferta Torpolu o wartości 1 mld zł brutto wybrana przez PKP PLK S.A.
2017-02-10

W czwartek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrała ofertę Torpolu jako najkorzystniejszą w jednym z największych przetargów organizowanych w ostatnim czasie. Oferta, której wartość wynosi niemal 840 mln zł netto (ponad 1.030 mln zł brutto), dotyczy wykonania robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa –Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 395 Zieliniec – Kiekrz
2017-02-07

W dniu dzisiejszym spółka podpisała natomiast umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 395 Zieliniec – Kiekrz w torze nr 2 od km 3,300 do km 4,500; od km 9,000 do km 13,353; od km 14,635 do km 19,330 oraz budynku nastawni na stacji Poznań Piątkowo w ramach Projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo – Zieliniec – Kiekrz”. Wartość inwestycji, której przedmiotem jest rewitalizacja linii kolejowej, wyniesie 17,3 mln zł netto (ok. 21,3 mln zł brutto), a termin zakończenia prac ustalono na 20 października 2017 r.

Czytaj dalej...

Otwarcie ofert na przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek– Runowo Pomorskie”
2017-01-27

Cena oferty TORPOL S.A. okazała się najniższą spośród siedmiu złożonych w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie”. Wartość złożonej oferty wynosi 121,7 mln zł netto. Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „projektuj i buduj” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja regionalnej linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie”.

Czytaj dalej...

Otwarcie przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Leszno – Czempiń
2017-01-23

Cena oferty TORPOL S.A. okazała się najniższą spośród pięciu złożonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest „Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59, odcinek Leszno – Czempiń” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Czytaj dalej...

Otwarcie przetargu na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz
2016-12-12

Cena oferty TORPOL S.A. okazała się najniższą spośród sześciu złożonych w przetargu ograniczonym na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF).

Czytaj dalej...

Dworzec Łódź Fabryczna otwarty dla pasażerów
2016-12-10

3 przestronne hale doświetlone naturalnym światłem słonecznym, 3 poziomy użytkowe, stacja kolejowa z czterema peronami i ośmioma torami, dworzec autobusowy na 24 stanowiska, 3 poziomy parkingów, zielony pasaż dla pieszych, miejsca dla rowerzystów, nowe ulice i linia tramwajowa – wszystko to łączy się w multimodalnym dworcu Łódź Fabryczna, wybudowanym przez konsorcjum firm – Torpol (lider konsorcjum), Astaldi, PBDiM oraz Intercor. W dniu wczorajszym uzyskane zostało pozwolenie na użytkowanie obiektu, a od niedzieli 11 grudnia br. nowy dworzec zostanie otwarty dla pasażerów.

Czytaj dalej...

Zawarcie ugody związanej z postępowaniem w sprawie pozwu złożonego przez konsorcjum w związku z przedłużeniem terminu budowy Dworca Nowa Łódź Fabryczna
2016-11-17

W dniu dzisiejszym doszło do zawarcia ugody pomiędzy konsorcjum w składzie TORPOL S.A., Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. a Zamawiającym w składzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. na podstawie, której Zamawiający zapłacą na rzecz Konsorcjum łącznie kwotę brutto w wysokości 63,315 mln zł tytułem dodatkowej zapłaty należnej Konsorcjum w związku z przedłużeniem do końca sierpnia 2016 r. realizacji budowy Dworca Nowa Łódź Fabryczna.

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy
2016-11-16

W dniu dzisiejszym doszło do podpisania umowy pomiędzy PKP PLK S.A. a TORPOL S.A. dotyczącej wykonania robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze-Katowice-Kraków".

Czytaj dalej...

Oferta TORPOL S.A. najkorzystniejsza na przetargu dotyczącym zaprojektowania i wykonania robót na linii kolejowej 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe Towarowy
2016-09-01

W dniu dzisiejszym PKP PLK S.A. poinformowało o wyborze jako najkorzystniejszej oferty TORPOL S.A. w przetargu dotyczącym zaprojektowania i wykonania robót pn. „ Prace na linii kolejowej 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe w celu przygotowania trasy objazdowej dla projektu POIiŚ 7.1-73. Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”.

Czytaj dalej...

Prezentacja wyników finasowych po pierwszym półroczu 2016
2016-08-29

W I-szym półroczu 2016 r. Grupa Torpol osiągnęła 336 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBIT wyniósł 4,5 mln zł a zysk netto 2,5 mln zł a w analogicznym okresie 2015 r. było to odpowiednio 443 mln zł, 9,2 mln zł i 7,2 mln zł. Na koniec czerwca Grupa Torpol posiadała portfel zamówień wart ok. 0,44 mld zł netto. Prezes Grzegorz Grabowski podkreśla, że Torpol jest w dobrej kondycji, dzięki prawidłowej realizacji kontraktów i wierzy, że zapowiedziane przez PKP PLK przetargi przełożą się na jeszcze lepszą sytuację spółki.

Czytaj dalej...

TORPOL NORGE AS pozyskał kolejny kontrakt kolejowy w Norwegii
2016-08-25

W dniu dzisiejszym norweska spółka zależna TORPOL S.A. podpisała z JERNBANEVERKET (norweski odpowiednik PKP PLK S.A.) umowę dotyczącą budowy zabezpieczeń linii kolejowej na odcinku Lønsdal - Kjemånasen tunell.

Czytaj dalej...

Otwarcie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót na linii kolejowej 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe Towarowy
2016-08-23

Na otwarciu przetargu dotyczącego zaprojektowania i wykonania robót pn. „ Prace na linii kolejowej 66 Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe w celu przygotowania trasy objazdowej dla projektu POIiŚ 7.1-73. Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w ramach projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” oferta TORPOL S.A. uzyskała najwyższą ocenę spośród sześciu złożonych ofert, a jej wartość wyniosła 27 980 000 zł netto tj. 34 363 740 zł brutto.

Czytaj dalej...

TORPOL z najkorzystniejszą ofertą na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny
2016-08-23

W dniu dzisiejszym PKP PLK S.A. poinformowało TORPOL S.A., iż oferta złożona w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze-Katowice-Kraków" została uznana za najkorzystniejszą. Wartość złożonej oferty wynosi 247,4 mln zł netto tj. 304,3 mln zł brutto. Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowiła całkowita cena brutto (waga 95%) oraz okres gwarancji (waga 5%).

Czytaj dalej...

Otwarcie ofert w przetragu Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy
2016-07-13

Oferta TORPOL S.A. uzyskała najwyższą ocenę spośród dziewięciu złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze-Katowice-Kraków" Wartość złożonej oferty wynosi 247,4 mln zł netto tj. 304,3 mln zł brutto. Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowiła całkowita cena brutto (waga 95%) oraz okres gwarancji (waga 5%).

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na rewitalizację linii nr 18 Kutno – Toruń Główny
2016-07-13

W dniu dzisiejszym, w siedzibie PKP PLK S.A. w Gdańsku, podpisana została umowa dotycząca zaprojektowania i wykonania robót budowlanych na odcinku Włocławek Brzezie – Aleksandrów Kujawski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno - Toruń Główny”. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 50,95 mln zł netto (ok. 62,7 mln zł brutto), a termin zakończenia prac ustalono na 30 listopada 2017 r.

Czytaj dalej...

TORPOL NORGE podpisuje kolejny kontrakt kolejowy
2016-07-11

W dniu 7 lipca br. w Oslo TORPOL NORGE AS, spółka zależna TORPOL S.A., podpisała kontrakt ramowy z JERNBANEVERKET (Norweskie Koleje Państwowe). Na podstawie zawartej umowy, spółka wybuduje na terenie północnej Norwegii urządzenia zabezpieczające tereny i linie kolejowe.

Czytaj dalej...

Pierwszy kontrakt kolejowy w Norwegii
2016-06-13

TORPOL NORGE AS, spółka zależna TORPOL S.A., została wybrana przez JERNBANEVERKET (norweski odpowiednik PKP PLK S.A.) jako wykonawca przebudowy układu torowego stacji Hamar. Jest to pierwszy pozyskany przez TORPOL kontrakt kolejowy w Norwegii.

Czytaj dalej...

Ranking 500 - wyróżnienie
2016-04-28

28 kwietnia 2016 r. odbyła się w Warszawie gala finałowa 18-tej edycji rankingu Lista 500, którą organizuje dziennik Rzeczpospolita. W tym roku TORPOL S.A. otrzymał wyróżnienie w kategorii rozwój zatrudnienia.

Czytaj dalej...

TORPOL sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego
2016-04-21

Ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli rynku kolejowego,w tym również TORPOL S.A., podpisało 21 kwietnia w Urzędzie Transportu Kolejowego Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Czytaj dalej...

Prezentacja wyników finasowych 2015
2016-03-23

Rok 2015 dla Grupy TORPOL był najlepszy w historii. Spółka wypracowała 1,24 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 0,78 mld zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost rok do roku o 60 proc. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł niemal 56 mln zł, natomiast wynik netto 32 mln zł. To odpowiednio 30 i 28 proc. więcej niż w 2014 r. Wartość portfela zamówień wynosi ponad 0,6 mld zł.

Czytaj dalej...

Powołanie Prezesa Zarządu TORPOL S.A.
2016-03-17

Rada Nadzorcza TORPOL S.A. powołała z dniem 23 marca 2016 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Grabowskiego.

Czytaj dalej...

Tomasz Sweklej rezygnuje ze stanowiska prezesa Torpol
2016-02-29

Wieloletni sternik spółki budownictwa kolejowego z powodów osobistych złożył na ręce rady nadzorczej rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Torpolu.

Czytaj dalej...

Diamenty Polskiej Infrastruktury
2016-02-23

23 lutego 2016 r. w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się VII edycja konferencji „Infrastruktura Polska”, organizowana przez Executive Club, organizację zrzeszającą przedstawicieli najważniejszych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Konferencja zwieńczona została Galą Finałową, na której rozdane zostały „Diamenty Polskiej Infrastruktury” - TORPOL został nagrodzony w kategorii Efektywność w Zarządzaniu – Spółka Roku.

Czytaj dalej...

TORPOL laureatem Diamentów Forbesa
2016-02-21

Już po raz dziewiąty w porozumieniu z redakcją miesięcznika „Forbes” firma Bisnode Polska opracowała zestawienie najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju – Diamentów „Forbesa” 2016. Nasza spółka zajęła wysokie miejsce w kategorii firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

Czytaj dalej...

Torpol inwestuje w branżę paliwową i umacnia pozycję na norweskim rynku
2015-11-18

Torpol przejął spółkę Dimark Oil&Gas, która zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem instalacji do uzdatniania ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednocześnie Torpol rozwija norweską spółkę, do której dołączył wybitny norweski menedżer – Geir Aarstad oraz specjaliści z doświadczeniem w budowie infrastruktury i branży paliwowej.

Czytaj dalej...

Torpol idzie na kolejny rekord
2015-11-09

Prawie 850 mln złotych przychodów po trzech kwartałach 2015 r., 26,6 mln złotych zysku netto – oznacza to ponad dwukrotny wzrost wyników w porównaniu do poprzedniego roku. Torpol zamierza zdobyć duże i rentowne kontrakty na rynku kolejowym, na którym jeszcze do końca roku planowane jest ogłoszenie przetargów o wartości 11 mld złotych. Firma zwiększa swoją obecność na rynku norweskim.

Czytaj dalej...

Łódź Fabryczna - podpisanie aneksu
2015-09-30

Torpol jako lider konsorcjum odpowiedzialnego za budowę intermodalnego dworca Nowa Łódź Fabryczna podpisał z Zamawiającym (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Miasto Łódź oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.) aneks przesuwający termin wykonania robót do sierpnia 2016 r. Przesunięcie terminu wynika z opóźnienia w przekazaniu jednej z działek kluczowych dla dokończenia budowy. Opóźnienie było niezależne od Wykonawcy.

Czytaj dalej...

Targi TRAKO 2015
2015-09-22

W dniu dzisiejszym rozpoczęły się 11 Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2015 w Gdańsku. Przez cztery dni zwiedzający będą mogli zapoznać się z nowościami z branży torowej.

Czytaj dalej...

Modernzacja stacji Poznań Główny
2015-08-27

W dniu dzisiejszym w siedzibie PKP PLK S.A. w Poznaniu została podpisana umowa dotycząca modernizacji infrastruktury kolejowej w obrębie peronów stacji Poznań Główny po stronie zachodniej z dostosowaniem jej do obsługi osób niepełnosprawnych.

Czytaj dalej...

Publikacja wyników I-go półrocza 2015 r.
2015-08-27

444 mln złotych przychodów, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednim roku, sześciokrotne zwiększenie przychodów w Norwegii oraz 50% wzrost zysku netto to rezultaty Torpol S.A. w pierwszym półroczu 2015 r. Spółka podsumowała pierwszy rok na Giełdzie Papierów Wartościowych udaną emisją obligacji o wartości 40 mln złotych oraz nowymi limitami gwarancyjnymi w wysokości 280 mln zł. Emisja obligacji pozwoliła także poprawić warunki finansowania przed oczekiwanymi przetargami na modernizację infrastruktury w Polsce i Norwegii.

Czytaj dalej...

Emisja obligacji
2015-07-30

Rok po udanym debiucie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Torpol S.A., lider polskiego sektora inwestycji kolejowych i tramwajowych, wyemituje 3-letnie obligacje o łącznej wartości 40 mln zł. Środki pozyskane z emisji pozwolą na zwolnienie limitów bankowych i lepsze przygotowanie pod nadchodzące duże projekty z nowej perspektywy. Emisja obejmie 40.000 sztuk obligacji niezabezpieczonych, z 36-miesięcznym terminem wykupu. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 tys. zł

Czytaj dalej...

Informacja dotycząca dywidendy za rok obrotowy 2014
2015-06-10

W związku z Uchwałą nr 7 w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez TORPOL S.A. w roku obrotowym 2014 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 9 czerwca 2015 r. prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą zatwierdzonego dnia dywidendy i terminów jej wypłaty.

Czytaj dalej...

Torpol liderem rynku z największym portfelem zamówień do roku 2017
2015-05-14

91 proc. wzrostu przychodów oraz czterokrotny wzrost zysku netto to wyniki Torpol S.A. w pierwszym kwartale 2015 r. Wartość portfela zamówień na najbliższe lata wynosi ponad 1,5 mld zł, co stawia firmę w roli lidera rynku kolejowego. Torpol umocnił swoją pozycję w Norwegii i zakłada nową spółkę prawa norweskiego licząc na nowe kontrakty w Skandynawii. Zarząd zarekomendował wypłatę 11,5 mln zł dywidendy.

Czytaj dalej...

Nowa spółka Torpol w Norwegii
2015-05-11

Zarząd Torpol S.A. podjął decyzję o powołaniu nowej spółki w Norwegii – Torpol Norge AS. Nowo powstała spółka ma przejąć po rejestracji posiadane zobowiązania i aktywa norweskiego oddziału Torpol. Kapitał zakładowy spółki wyniesie dwa miliony koron (NOK).

Czytaj dalej...

Torpol zrealizował prognozę pięciokrotnego wzrostu zysków
2015-03-23

Zysk netto Torpol w 2014 r. wzrósł ponad 5-krotnie do 25 mln zł. Dzięki dwóm największym projektom modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce – Nowa Łódź Fabryczna i Rail Baltica, spółka osiągnęła rekordowy poziom przychodów w wysokości 775 mln zł. Sukcesywnie rośnie też sprzedaż w Norwegii, a wartość zleceń eksportowych pozyskanych w minionym roku wyniosła 230 mln NOK (koron norweskich), czyli ponad 110 mln zł.

Czytaj dalej...

Kontrakt na modernizację linii tramwajowej w Oslo
2015-02-26

Torpol wykona kompleksową przebudowę podwójnego toru tramwajowego Ekebergbanen w stolicy Norwegii na kwotę blisko 57 mln NOK netto, czyli ponad 27 mln zł netto. To już 11 kontrakt eksportowy, który Torpol zrealizuje w Norwegii.

Czytaj dalej...

Publikacja raportu kwartalnego
2014-11-14

Po trzech kwartałach 2014 r. Grupa Kapitałowa Torpol odnotowała 406 mln złotych przychodów, co stanowi wzrost o 42,5 proc. w porównaniu do podobnego okresu w roku poprzednim.

Czytaj dalej...

Największy kontrakt w Norwegii podpisany
2014-11-04

W dniu dzisiejszym doszło w Oslo do podpisania kontraktu na modernizację ulic Prinsens Gate i Tollbrugata w ścisłym centrum norweskiej stolicy. Jest to największy w historii polski kontrakt eksportowy na norweskim rynku. Wartość kontraktu wynosi blisko 197 mln norweskich koron (NOK), czyli ok. 100 mln złotych brutto.

Czytaj dalej...

List gratulacyjny Ministra Gospodarki
2014-10-08

Podczas odbywającego się w dniu 08.10.2014 IV Kongresu Kolejowego odbyła się uroczysta gala, podczas której nasza firma znalazła się wśród 11 firm uhonorowanych listem gratulacyjnym Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Czytaj dalej...

Budujemy linię tramwajową w Olsztynie
2014-09-19

W dniu dzisiejszym została zawarta umowa z Gminą Olsztyn, której przedmiotem jest projekt „Budowy linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudową skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej - w zakresie odcinka "C" obejmującego ul. Żołnierską, ul. Kościuszki, Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. Dworcową i ul. Towarową”

Czytaj dalej...

Największy kontrakt w Norwegii
2014-09-13

Największy do tej pory sukces polskiego eksportera w Norwegii. Oferta naszej spółki, o wartości blisko 80 milionów złotych, została wybrana w przetargu w norweskiej stolicy. Władze Oslo powierzyły nam realizację kompleksowej przebudowy ulic Prinsens Gate i Tollbrugata wraz z modernizacją linii tramwajowej. Przyznanie tego projektu niemal podwaja wartość naszych dotychczasowych zamówień w Norwegii.

Czytaj dalej...

Wyniki I-go półrocza 2014 r.
2014-08-27

W pierwszym półroczu Grupa Kapitałowa Torpol zwiększyła sprzedaż o ponad 30 proc., wskaźnik EBITDA wzrósł ponad czterokrotnie, Grupa wykazała także zysk netto wobec straty po sześciu miesiącach minionego roku. Zarząd Torpol S.A. podtrzymuje prognozę finansową na 2014 rok oraz informuje o podpisaniu listu intencyjnego z PKP PLK w sprawie dwutorowego zamknięcia na linii Rail Baltica, co znacznie przyspieszy realizację robót budowlanych.

Czytaj dalej...

TORPOL debiutuje na GPW
2014-07-08

Od dzisiaj Torpol S.A. jest już spółka publiczną. O godzinie 10:00 Prezes Tomasz Sweklej uderzył w dzwonek, otwierając tym samym pierwsze notowanie akcji spółki. Pierwszego dnia notowań PDA kurs na otwarciu wzrósł o 6,9 procent do 8,55 zł.

Czytaj dalej...

Sukces oferty publicznej
2014-07-01

Wszystkie akcje Torpolu zostały objęte przez inwestorów. Tym samym wycena spółki wyniosła niemal 183,8 mln zł. W transzy inwestorów indywidualnych zapisy zostały zredukowane o ok 85 proc.

Czytaj dalej...

Ruszają zapisy na akcje
2014-06-25

24 czerwca br. zakończył się proces budowania księgi popytu na akcje Torpol S.A. wśród inwestorów instytucjonalnych. Na podstawie procesu budowy księgi popytu Rada Nadzorcza Torpol S.A. oraz Sprzedający Polimex-Mostostal S.A. ustalili cenę oferowanych akcji.

Czytaj dalej...

Prospekt emisyjny zatwierdzony
2014-06-13

W dniu 13 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Torpol S.A. w związku z ofertą publiczną akcji spółki.

Czytaj dalej...

Kolejne kontrakty w Norwegii
2014-05-22

Nasza firma umacnia swoją pozycję w Norwegii dzięki zdobyciu kolejnych nowych kontraktów: na budowę nawierzchni torowej dla metra w Oslo oraz prace drogowe na rzecz Statens vegvesen, norweskiego zarządcy dróg. Łączna wartość kontraktów pozyskanych do tej pory przez Torpol Norge wynosi prawie 100 milionów złotych.

Czytaj dalej...

Nowe kontrakty w Norwegii
2014-03-18

W marcu br. TORPOL pozyskał dwa nowe kontrakty w stolicy Norwegii. Firma zmodernizuje odcinek linii tramwajowej w prestiżowej zachodniej dzielnicy Oslo oraz drugi w dzielnicy Ekeberg. To szósty i siódmy projekt realizowany w Norwegii przez Torpol Norge. Norweski rynek inwestycji infrastrukturalnych w latach 2014-2023 będzie wart ponad 8 miliardów złotych rocznie.

Czytaj dalej...

Gwarancja bankowa dla realizacji modernizacji linii E75 Rail Baltica
2013-11-25

W dniu dzisiejszym, w Warszawie doszło do podpisania umowy pomiędzy bankami BGK i BZ WBK a naszą firmą, dotyczącej udzielenia gwarancji bankowej i kredytu umożliwiającego sprawną realizację modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica

Czytaj dalej...

Plan połączenia spółek TORPOL S.A. i Torpol MS sp. z o.o.
2013-10-29

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem dotyczącym planu połączenia się spółek TORPOL S.A. oraz TORPOL MS sp. z o.o.

Czytaj dalej...

Targi ELMIA NORDIC RAIL
2013-10-03

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska firmowego podczas targów kolejowych ELMIA NORDIC RAIL, które odbywają się w dn. 8-10.10.2013 w Jönköping (Szwecja).

Czytaj dalej...

Relacja z targów TRAKO 2013
2013-10-01

Zapraszamy do zapoznania się z krótką relacją z X-tej jubileuszowej edycji Targów Kolejowych TRAKO 2013, które odbyły się w Gdańsku w dn. 23-27.09.2013.

Czytaj dalej...

Zapraszamy na targi TRAKO
2013-09-23

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska firmowego podczas X Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2013 w Gdańsku.

Czytaj dalej...

Diamenty Forbesa 2013
2013-06-14

TORPOL S.A. otrzymał wyróżnienie w rankingu Dimamenty Forbesa 2013 w kategorii firm o poziomie przychodów powyżej 250 mln w województwie wielkopolskim.

Czytaj dalej...

NŁF-powstaje strop hali peronowej
2013-05-23

Na budowie podziemnego Dworca Łódź Fabryczna rozpoczęto wylewanie stropu hali peronowej. Warstwa betonu nad halą odjazdów pociągów będzie liczyła 65 tys. metrów kwadratowych powierzchni i 120 cm grubości. Powstała już połowa mających go podtrzymywać ścian szczelinowych i baret.

Czytaj dalej...

Nowe stowarzyszenie
2013-05-20

W dniu 20 maja w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”. Stowarzyszenie powstało na gruncie rozpoczętego pod tym hasłem działania, które zainicjowali w marcu Adrian Furgalski, Bogusław Kowalski, Michał Kobosko i Tadeusz Syryjczyk.

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na modernizację linii nr 143 na odcinku Kalety-Kluczbork
2013-03-06

W dniu dzisiejszym podpisana została w Warszawie umowa dotycząca zadania "Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach projektu" Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork".

Czytaj dalej...

Podpisanie umowy na modernizację linii kolejowej E75 Rail Baltica
2012-12-19

TORPOL S.A. jako przedstawiciel konsorcjum, w skład którego wchodzą oprócz naszej spółki Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o. oraz „POLIMEX-MOSTOSTAL” S.A. podpisał umowę na zaprojektowanie i modernizację linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa – Sadowne.

Czytaj dalej...