logo-prawe

Kontakt

Biuro Komunikacji Społecznej - pytania i wątpliwości związane z CSR:

 

Łukasz Sychowski - Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej 
tel. +48 61 87 82 793
e-mail: l.sychowski@torpol.pl

 

Piotr Odzijewicz - Kierownik Działu Marketingu i Promocji
tel. +48 61 87 82 765
e-mail: p.odzijewicz@torpol.pl

 

Pełnomocnik ds. Zgodności - pytania i wątpliwości związane ze Zgodnością oraz zgłaszanie naruszeń:

 

Monika Olszewska - Pełnomocnik ds. Zgodności
tel. +48 61 87 82 768
e-mail: m.olszewska@torpol.pl

Zgłoszania naruszeń należy dokonać poprzez przesłanie korespondencji na ręce Pełnomocnika ds. Zgodności:

  • pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: naruszenia@torpol.pl

  • za pomocą formularza on-line

  • listem tradycyjnym na adres pocztowy Spółki z dopiskiem na kopercie - "do rąk własnych Pełnomocnika ds. Zgodności"

 

Przed nawiązaniem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowychlink.