logo-prawe

Program NIEPODLEGŁA

W związku z obchodzonym w 2018 roku 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-ną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego włączyliśmy się aktywnie w upamiętnienie tych ważnych dla mieszkańców kraju, jak również Wielkopolski wydarzeń. W ramach podjętych działań przystąpiliśmy do Wieloletniego Programu „Niepodległa” organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego głównym celem jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków poprzez organizację i wsparcie inicjatyw związanych z rocznicą odzyskania niepodległości. Realizując założenia programu nawiązaliśmy współpracę z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz Archiwum Państwowym w Poznaniu, z którymi razem udało nam się zrealizować dwa ciekawe projekty: instalację przestrzenną pn. „Budka Niepodległości”oraz wystawę „Powstanie Wielkopolskie–Rozkaz!”.

Budka to projekt edukacyjny, dzięki któremu w ciekawy sposób przekazywana jest wiedzao Powstaniu Wielkopolskim i historii odzyskania niepodległości. Jest to zrewitalizowanabudka telefoniczna, gdzie po wybraniu kolejnych numerów telefonicznych i podniesieniu słuchawki można wysłuchać bardzo wartościowych wspomnień historycznych, przybliżających czasy, gdy odradzała się Polska. Mozaikę barwnych opowieści stanowią wypowiedzi Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Józefa Hallerai Stanisława Taczaka, które uzupełniają unikatowe fotografie Kazimierza Gregera wkomponowane w ściany instalacji. Budka jest dostępna dla każdego, kto zechce zatrzymać się przed Wielkopolskim Muzeum Niepodległości. Dodatkowo o pełnych godzinach od rana do 18:00 budka dzwoni zachęcając przechodzących do zapoznania się z historycznymi opowieściami.

Wystawa „Powstanie Wielkopolskie –Rozkaz!” prezentuje wybrane rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotografie z albumu Kazimierza Gregera. Jej celem jest ukazanie Powstania Wielkopolskiego jako czynu zbrojnego, który zadecydował o kształcie odrodzonego państwa polskiego. Rozkazy te są częścią zachowanego w niewielkim fragmencie zespołu archiwalnego „Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu z lat 1919 -1920”. Zawierają informacje o organizacji polskich sił zbrojnych, gdy mimo zakończenia pierwszej wojny światowej w listopadzie 1918 r.i klęski wojennej Niemiec oraz powstania niepodległego państwa polskiego na terenie byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego, ziemie zaboru pruskiego nadal należały do Rzeszy i były zarządzane przez niemiecką administrację. Archiwalia te są nielicznymi zachowanymi źródłami historycznymi z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1918 -1919, gdyż bardzo wiele z nich spłonęło w styczniu 1945 r. wraz z gmachem Archiwum Rzeszy Kraju Warty w Poznaniu. Zachowane rozkazy dzienne w tym roku wpisane zostały na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.Wystawa była prezentowana w Sejmie RP oraz w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

W ramach obchodzenia rocznicy w Grupie Kapitaowej TF Silesia prezentowaliśmy w Poznaniu, przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, wystawę "Ojcowie Niepodległości". Wystawa prezentowała liderów walki o wolną Polskę w 1918 r.: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Ponad dwumetrowe plansze z sylwetkami wybitnych mężów stanu opatrzone były ich biogramami w języku polskim i angielskim. Na wystawie znalazły się również kalendarium najistotniejszych wydarzeń w procesie odradzania się niepodległej Polski oraz kopie najważniejszych dokumentów. Korzystając ze specjalnej mapy można było prześledzić, jak w latach 1918-1921 zmieniały się granice II Rzeczypospolitej.

Ponadto w ramach obchodów rocznic, przeprowadziliśmy firmowy konkurs patriotyczny dla pracowników Grupy Kapitałowej TORPOL oraz ich rodzin pod tytułem "Historia Niepodległości", w ramach którego należało wykonać prace plastyczne lub fotograficzne inspirowane tematem konkursu. Obie rocznice zostały również uczczone w sposób sportowy - biegacze z TORPOL RUNNING TEAM wzięli udział w sztafecie 10x10 o Puchar Wielkopolski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości oraz wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a zawodnicy TORPOL RACING TEAM w X Rowerowym Pucharze Niepodległości w Osiecznej, będącym jednocześnie finałem cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej.

Galeria

Otwarcie Budki Niepodległości Otwarcie Budki Niepodległości Otwarcie Budki Niepodległości Przekazanie Budki Niepodległości Muzeum Powstania Wielkopolskiego Przekazanie Budki Niepodległości Muzeum Powstania Wielkopolskiego Otwarcie w Sejmie RP wystawy \ Otwarcie w Sejmie RP wystawy \ Otwarcie w Sejmie RP wystawy \ Otwarcie w Sejmie RP wystawy \ Wystawa \ Wystawa \ Wystawa \ I-sze miejsce w kategorii pracy plastycznej I-sze miejsce w kategorii pracy fotograficznej II-gie miejsce w kategorii pracy fotograficznej II-gie miejsce w kategorii pracy plastycznej III-cie miejsce w kategorii pracy fotograficznej III-cie miejsce w kategorii pracy plastycznej TORPOL RUNNING TEAM - Bieg Drużynowy 10x10 km o Puchar Wielkopolski TORPOL RACING TEAM - X Rowerowy Puchar Niepodległości w Osiecznej