logo-prawe

Zgłoś naruszenie

W przypadku posiadania wiedzy lub informacji dotyczącej podejrzenia wystąpienia naruszenia przepisów prawa, pogwałcenia regulacji wewnątrzkorporacyjnych, zasad etyki i dobrych obyczajów, jak również postanowień Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie TORPOL S.A.  może Pani/Pan zgłosić ten fakt korzystając z poniższego formularza.

Spółka zapewnia anonimowość osoby zgłaszającej naruszenie, a także weryfikację zgłoszenia zgodnie z zapisami dokumentu "Zasady anonimowego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w TORPOL S.A."

* Treść zgłoszenia: