logo-prawe

Polityka prywatności

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach TORPOL S.A.

W razie jakichkolwiek niejasności bądź pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych kierując korespondencję pod adres e-mail iod@torpol.pl.