logo-prawe

Praktyki i staże

TORPOL S.A. w miarę swoich potrzeb prowadzi programy staży i praktyk zawodowych, które skierowane są do studentów oraz absolwentów kierunku drogi żelazne bądź pokrewnych z budownictwem komunikacyjnym, w szczególności kolejowym.

Ponadto, chętni mogą zdobyć doświadczenie w pionie finansowym (księgowość, controling, płace, bankowość i ubezpieczenia) oraz poszczególnych działach Spółki.

Informacje dotyczące poszczególnych terminy i warunków odbywania staży i praktyk dostępne są bezpośrednio w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi.