86 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje bieżące - Porty Gdańsk

W ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” realizowane są dwa kontrakty, w których bierzemy udział w konsorcium z PUT Intercor.

Pierwszy z nich, którego jesteśmy liderem dotyczy prac budowlanych na linii 227/249 wraz ze stacją Gdańsk Zaspa Towarowa i linii 722. Drugi z kontraktów, którego liderem jest PUT Intercor, dotyczy prac na linii 226 wraz ze stacją Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski.

W ramach przedmiotu zamówienia prace obejmują budowę i przebudowę wszystkich elementów infrastruktury kolejowej w tym m.in.: nawierzchni i podtorza, sieci trakcyjnej wraz z układami zasilania, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemów telekomunikacyjnych, a także nawierzchni drogowej, obiektów inżynieryjnych i kubaturowych oraz urządzeń i systemów sygnalizacji i gaszenia pożaru.

Sprawniejszy ruch pociągów zapewni rozbudowa lokalnego centrum sterowania, które będzie obsługiwało zmodernizowane stacje: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa. Możliwa będzie obsługa dłuższych i cięższych składów.