86 TORPOL S.A.
logo-prawe

Realizacje bieżące - Elektrownia Ostrołęka

Konsorcium firm TORPOL S.A. i Zakładów Automatyki KOMBUD S.A. na zlecenie Elektrowni Ostrołęka Sp. z o.o. realizuje obecnie zadanie dotyczące zaprojektowania i wybudowania infrastruktury kolejowej  będącej istotnym elementem inwestycji dotyczącej budowy nowego bloku energetycznego o mocy ok. 1000 MW pozwalającego na efektywne zastąpienie wyeksploatowanych mocy w Krajowym Systemie Energetycznym.

Zakres rzeczowy zadania przewiduje m.in. modernizację i przebudowę układu torowego o długości ponad 13 km, zabudowę 28 rozjazdów i przebudowę 4 przejazdów wraz z modernizacją niemal 12 km sieci trakcyjnej. Wybudowane zostaną dwa nowe obiekty inżynieryjne, nastawnia oraz motowozownia wraz ze stacją paliw. Przebudowie ulegnie także układ drogowy. Za bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego na terenie elektrowni odpowiedzialny będzie nowoczesny, komputerowy system sterowania ruchem kolejowym.

Koszt realizacji inwestycji wynosi ok. 179 mln zł netto, a czas jej realizacji 36 miesięcy.