CSR

Linia kolejowa E 20

Linia kolejowa E 20

Szczegóły projektu:

Linia E20 należy do drugiego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód-Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Polski odcinek tego ciągu komunikacyjnego liczy sobie 700 km i przebiega przez obszary Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia.

Obecnie w ramach modernizacji linii E20 nasza Spółka realizuje zadanie związane z wykonaniem prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępności magistrali E20 i C-E20 poprzez poprawę stanu technicznego przyległych linii kolejowych”

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie oraz kompleksowa przebudowa stacji Łódź Kaliska. Prace mają objąć m.in. rozbiórkę i wymianę torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej i elektroenergetycznej oraz teletechnicznej, a także przebudowę peronów i przejść podziemnych wraz z wykonaniem odwodnienia. Ponadto w ramach inwestycji dokończona zostanie także budowa wiaduktu wschodniego nad al.Bandurskiego, co ma docelowo zwiększyć przepustowość stacji Łódź Kaliska.

 

Galeria zdjęć: Linia kolejowa E 20