CSR

Stacja Olsztyn Główny

Stacja Olsztyn Główny

Szczegóły projektu:

Zadanie „Modernizacja układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej na stacji Olsztyn Główny” realizowane jest w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn”.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie prac budowlanych, w ramach których modernizacji i wymianie ulegnie m.in. ok. 30 km torów, 116 rozjazdów, sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na stacji Olsztyn Główny wszystkie cztery perony zostaną podwyższone i poszerzone, co umożliwi pasażerom wygodniejszy dostęp do pociągów. Zamontowane zostaną nowe ławki, a informacje o rozkładzie jazdy będą prezentowane na wyświetlaczach w infokioskach oraz poprzez nowe nagłośnienie. Wybudowany zostanie także nowy 140-metrowy tunel pod torami prowadzący na Zatorze. Natomiast na ulicę Zientary-Malewskiej pasażerowie dostaną się za pomocą schodów i windy. Perony z tunelem będą połączone zarówno schodami zwykłymi jak i ruchomymi oraz windami.

Wartość projektu wynosi 382,1 mln zł netto i jest on współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W ramach zadania zakres podstawowy prac budowlanych obejmuje:

  • przebudowę układu torowego stacji Olsztyn Główny w zakresie torów głównych zasadniczych i głównych dodatkowych zlokalizowanych przy peronach oraz torów nr 10 i 12,
  • przebudowę istniejących urządzeń srk z centralizacją nowych napędów wraz z opracowaniem połączeń pomiędzy nowym układem torowym, a pozostałymi istniejącymi torami,
  • budowę nowej nastawni dysponującej,
  • budowę przejścia podziemnego służącego obsłudze podróżnych oraz łączącego okolice dworca z osiedlem Zatorze,
  • budowę nowych peronów o wysokości 0,76m wraz z elementami małej architektury,
  • przebudowę sieci trakcyjnej oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych do 1kV;
  • budowę infrastruktury teletechnicznej,
  • włączenie posterunków Gągławki, Olsztynek i Waplewo do zdalnego sterowania ze stacji Olsztyn Główny.

Prace budowlane planowane są na 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy i zakończą się w 2024 roku.

Galeria zdjęć: Stacja Olsztyn Główny