logo-prawe

Kalendarz inwestora

Planowane daty publikacji raportów okresowych TORPOL S.A. w 2019 roku:

•    skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2018 rok: 15 marca 2019 r.

•    rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku: 17 maja 2019 r.

•    rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku:  6 września 2019 r.

•    rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku: 22 listopada 2019 r.

 

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2  Rozporządzenia nie będzie publikowała odpowiednio raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku oraz IV kwartał 2018 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.