logo-prawe

Kalendarz inwestora

Daty publikacji raportów okresowych w roku 2018

 

  • skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2017 rok: 23 marca 2018 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku: 23 maja 2018 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku: 5 września 2018 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku: 21 listopada 2018 roku.

 

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała odpowiednio raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku oraz IV kwartał 2018 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza o zamiarze przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.