logo-prawe

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych TORPOL S.A. w 2018 roku:

•    skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2017 rok: 21 luty - 23 marca*

•    rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku: 23 kwietnia - 23 maja*

•    rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku 5 sierpnia  – 5 września*

•    rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku 21 października  – 21 listopada*

* okres zamknięty obowiązuje do momentu publikacji raportu okresowego we wskazanym dniu


Planowane daty publikacji raportów okresowych TORPOL S.A. w 2018 roku:

•    skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2017 rok: 23 marca 2018 r.

•    rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku: 23 maja 2018 r.

•    rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku - 5 września 2018 r.

•    rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku -21 listopada 2018 r.

 

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała odpowiednio raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku oraz IV kwartał 2017 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.