logo-prawe

Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

1. Jadwiga Dyktus - Przewodniczący RN (życiorys)

2. Monika Domańska - Sekretarz RN (życiorys)

3. Tadeusz Kozaczyński - Członek RN (życiorys)

4. Jerzy Suchnicki - Członek RN (życiorys)

5. Tomasz Hapunowicz - Członek RN (życiorys)

6. Konrad Orzełowski - Członek RN (życiorys)

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Panowie Tomasz Hapunowicz, Tadeusz Kozaczyński, Konrad Orzełowski oraz Jerzy Suchnicki spełniają kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone  w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.2005.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.