logo-prawe

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki składa się z następujących członków:

Grzegorz Grabowski - Prezes Zarządu
Krzysztof Miler - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji
Tomasz Krupiński -
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych
Marcin Zachariasz - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych


Kadencja Zarządu kończy się z dn. 26.05.2020. 

Więcej informacji o członkach Zarządu znajdą Państwo tutaj