logo-prawe

Zasady dobrych praktyk

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) oświadcza, iż jego intencją jest przestrzeganie przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"  z dnia 1 stycznia 2016 r., zgodnie z zamieszczonym poniżej oświadczeniem.