CSR

Extraordinary General Meeting 28.09.2023

Extraordinary General Meeting 28.09.2023

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. św. Michała 43, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407013 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 398 w zw. z art. 4021 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku, o godz. 9:00, w Novotel Malta Poznań (sala Olimpia, parter), przy ul. Termalnej 5 w Poznaniu (61-028).