CSR

Jakość realizacji

Jakość realizacji

Solidność, bezpieczeństwo oraz dbałość o środowisko naturalne stanowią podstawę naszej działalności. W trosce o właściwe realizowanie każdego projektu oraz pragnąc sprostać wymogom stawianym przez rynek Spółka wdrożyła Zintegrowane Systemy Zarządzania (ZSZ), które obejmują systemy Zarządzania Jakością ISO 9001, Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zarządzania BHP ISO 45001:2018 w zakresie kompleksowej realizacji obiektów budownictwa komunikacyjnego ogólnego i inżynierii lądowej.

Oczekiwana jakość świadczonych usług jest dodatkowo zapewniona dzięki stosowaniu wewnętrznych instrukcji opartych na zapisach ZSZ, a także dzięki procedurom kontroli zgodnym z regulacjami zamawiających. Dla każdego zadania inwestycyjnego opracowywany jest program zapewnienia jakości, który zawiera plany kontroli i badań dla wszystkich obszarów działalności. Wszystkie wyroby przekazywane od dostawców posiadają odpowiednie potwierdzenia zgodności, a w przypadku wyrobów należących do kategorii podsystemów kolejowych takich jak infrastruktura, energia, urządzenia sterowania ruchem, deklarację typu WE lub deklarację zgodności z typem.

Specjalizujemy się w modernizacji szlaków kolejowych, których kluczowym elementem są szyny kolejowe. Łączenie szyn metodą spawania lub zgrzewania jest zaawansowanym technologicznie procesem wymagającym użycia specjalistycznego sprzętu i doświadczonych pracowników. Dzięki nowoczesnym zgrzewarkom oraz personelowi posiadającemu uprawnienia do wykonywania oraz do odbioru zgrzewów i spawów termitowych szyn, mamy możliwość rzetelnego i profesjonalnego wykonywania kluczowych dla jakości i bezpieczeństwa robót. Posiadamy także specjalistyczny sprzęt na potrzeby pomiarów geodezyjnych, badań nawierzchni kolejowej oraz pomiarów elektrycznych. Niezależnie od powyższego współpracujemy ze specjalistycznymi laboratoriami zewnętrznymi wykonującymi badania gruntowe, betonów i kruszyw do nawierzchni drogowych i kolejowych oraz podbudowy, jak również inne badania specjalistyczne w zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych.

Jakość świadczonych usług przez TORPOL przekłada się docelowo na jakość obiektów infrastruktury kolejowej, z których korzystają rocznie miliony pasażerów oraz tysiące polskich przedsiębiorców. Po modernizowanych przez nas liniach i szlakach kolejowych realizowane są regularne kursy, w ramach których pociągi poruszają się z prędkością do 160 km/h. Tym samym zapewnienie oczekiwanej jakości usług jest niezwykle ważne dla wizerunku TORPOL jako lidera branży.