CSR

Kontakt

Kontakt

TORPOL S.A.

ul. św. Michała 43

61-119 Poznań

 

tel. +48 61 87 82 700

fax +48 61 87 82 790

NIP 972-09-59-445

REGON 639691564

KRS 0000407013

Sąd Rejonowy Poznań
Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

4 594 000 zł (opłacony w całości)

Recepcja

tel. +48 61 87 82 700

e-mail: torpol@torpol.pl

Biuro Zarządu

tel. +48 61 87 82 710

e-mail: torpol@torpol.pl

Biuro Sprzedaży Usług

tel. +48 61 87 82 733

e-mail: bsu@torpol.pl

Biuro Logistyki

tel. +48 61 87 82 795

e-mail: logistyka@torpol.pl

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

tel. +48 61 87 82 783

e-mail: kadry@torpol.pl

Biuro Prawne

tel. +48 61 87 82 748

e-mail: biuroprawne@torpol.pl

Komórka ds. Relacji Inwestorskich

tel. +48 61 87 82 793

e-mail: ri@torpol.pl

Biuro Komunikacji Społecznej

tel. +48 61 87 82 765

e-mail: marketing@torpol.pl

Inspektor Ochrony Danych

tel. +48 61 87 82 700

e-mail: iod@torpol.pl

Pełnomocnik ds. Zgodności

tel. +48 61 87 82 775

e-mail: naruszenia@torpol.pl

Formularz kontaktowy

* Wypełnij pole obowiązkowe

Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez TORPOL S.A. w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – przez rok od wpływu korespondencji, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowi zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania. Pełna klauzula informacyjna jest dostępna tutaj.