CSR

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu - stan obowiązujący od 31.05.2023 r.

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % udział w kapitale zakładowym/głosach
CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY
Sp. z o.o.
8 728 600 8 728 600 38,00%
Nationale Nederlanden PTE S.A. 2 266 962 2 266 962 9,87%
PKO TFI S.A. 2 019 209 2 019 209 8,79%
MIRBUD S.A. 1 170 722 1 170 722 5,10%
Pozostali 8 784 507 8 784 507 38,24%
RAZEM 22 970 000 22 970 000 100,00%