CSR

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 30.06.2020 r.

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % udział w kapitale zakładowym/głosach
TF Silesia sp. z o.o. 8 728 600 8 728 600 38,00%
Nationale Nederlanden OFE 2 289 246 2 289 246 9,97%
PKO TFI S.A. 2 019 209 2 019 209 8,79%
NN TFI 1 886 071 1 886 071 8,21%
Pozostali 8 046 874 8 046 874 35,03%
RAZEM 22 970 000 22 970 000 100,00%