CSR

Profil działalności

Profil działalności

Od ponad 33 lat zajmujemy się kompleksową modernizacją i budową infrastruktury kolejowej dostosowując jej parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Byliśmy pierwszą prywatną firmą w Polsce, która prowadziła prace przystosowujące linie kolejowe do prowadzenia ruchu pasażerskiego z prędkością 160 km/h. Na terenie miast tworzymy zielone torowiska tramwajowe wyposażone w systemy tłumienia drgań i ekrany akustyczne.

Będąc liderem branży budownictwa infrastrukturalnego zrealizowaliśmy wiele projektów budowy i modernizacji odcinków najważniejszych linii kolejowych, będących krajową częścią paneuropejskich korytarzy transportowych – E20, E30, E65 i E75. Jako generalny wykonawca – lider konsorcjum byliśmy odpowiedzialni za zaprojektowanie i budowę multimodalnego dworca Łódź Fabryczna – pierwszej w Polsce oraz trzeciej pod względem skali i specyfiki prac inwestycji kolejowej w Europie. Naszym dziełem są także nowoczesne trasy tramwajowe na terenie Poznania, Gdańska i Olsztyna oraz Bergen i Oslo w Norwegii.

Nasz potencjał ludzki stanowi ponad 800 doświadczonych pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach w budowie dróg żelaznych i kołowych; sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowo-kanalizacyjnych oraz konstrukcyjno-budowlanej i geodezyjnej.

Bazę sprzętowo-transportową Spółki tworzy zespół wysokowydajnych i wyspecjalizowanych jednostek zapewniających nam wykonywanie prac w oparciu o własne zaplecze. Do najważniejszych z nich należą maszyny renomowanej austriackiej firmy Plasser & Theurer m.in.: pociąg do potokowej wymiany nawierzchni SUM, uniwersalne podbijarki UNIMAT 09-4X8/4s oraz 09-4X4/4s, profilarki tłucznia SSP 110 SW oraz USP 5000, a także oczyszczarki tłucznia RM 85, RM80 wraz z transporterami materiałów sypkich MFS 120 i MFS 40. Nasza baza umożliwia najem sprzętu i maszyn innym podmiotom. Od 2011 roku posiadamy również certyfikat bezpieczeństwa, uprawniający nas do prowadzenia towarowych przewozów kolejowych.

Od lat jesteśmy aktywnym członkiem następujących stowarzyszeń i zrzeszeń branżowych:

  • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji,
  • Izby Gospodarczej Transportu Lądowego,
  • Railway Business Forum,
  • Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.