CSR

Praktyki i staże

Praktyki i staże

TORPOL S.A. w miarę swoich potrzeb prowadzi programy płatnych staży i praktyk zawodowych, które skierowane są do studentów oraz absolwentów kierunku drogi żelazne bądź pokrewnych z budownictwem komunikacyjnym, w szczególności kolejowym.

Ponadto, chętni mogą zdobyć doświadczenie w poszczególnych biurach i działach Spółki.

Informacje dotyczące poszczególnych terminów i warunków odbywania staży i praktyk dostępne są bezpośrednio w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi pod adresem e-mail: kadry@torpol.pl