CSR

Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

TORPOL S.A. oferuje kompleksowe usługi w zakresie budowy oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych obejmujących w szczególności:

  • wykonawstwo robót torowych w zakresie podtorza, układu torowego i robót towarzyszących,
  • wykonawstwo sieci trakcyjnej i zasilania elektroenergetycznego oraz urządzeń SRK,
  • obiekty inżynieryjne i inżynierskie.

W ramach własnej działalności świadczymy również usługi z zakresu projektowania powyższych inwestycji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wysoko-wykwalifikowanej kadrze oraz specjalistycznemu sprzętowi jesteśmy przygotowani do realizacji najbardziej skomplikowanego przedsięwzięcia.