CSR

Projekty

Projekty

Poniżej prezentujemy projekty zrealizowane w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego TORPOL S.A. „Wspólnym Torem”

Edycja II – (2022-2023)


Projekt: „KOLEJ na sprzątanie, więc uTORuj przedział i POCIAGnij pędzlem dla Średzkiej Ciufci z Klasą” – przygotowanie taboru Średzkiej Kolei Powiatowej do sezonu letniego 2023 r.

Cel: Pomoc dla Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „BANA” w przygotowaniu taboru Średzkiej Kolei Powiatowej do sezonu letniego 2023 r. (http://sredzkakolejpowiatowa.pl/)

Zakres zrealizowanych prac: pomoc w dokonaniu przeglądu taboru, czyszczenie wagonów, przegląd wyposażenia strefy podróżnego, renowacja powłoki malarskiej oraz uzupełnianie płynów eksploatacyjnych.

Termin realizacji: 22.04.2023 r.

Lider Zespołu: Marta Borwin-Zubczyńska


Projekt: Wiosenne prace remontowo-porządkowe w przytulisku dla psów AnimaLove

Cel: Pomoc dla Fundacji Ochrony Zwierząt AnimaLove w Rakoniewicach (https://www.animalove.eu/)

Zakres zrealizowanych prac: montaż nowego kojca dla psów oraz prace remontowe i porządkowe na terenie przytuliska dla zwierząt

Termin realizacji: 21.05.2023 r.

Lider Zespołu: Marta Lewandowska


 

Edycja I – (2021-2022)


 

Projekt: „KOLEJ na sprzątanie, więc uTORuj przedział i POCIAGnij pędzlem dla Średzkiej Ciufci z Klasą” – przygotowanie taboru Średzkiej Kolei Powiatowej do sezonu letniego 2022 r.

Cel: Pomoc dla Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „BANA” w przygotowaniu taboru Średzkiej Kolei Powiatowej do sezonu letniego 2022 r. (http://sredzkakolejpowiatowa.pl/)

Zakres zrealizowanych prac: pomoc w dokonaniu przeglądu taboru, czyszczenie wagonów, przegląd wyposażenia strefy podróżnego, renowacja powłoki malarskiej oraz uzupełnianie płynów eksploatacyjnych.

Termin realizacji: 22.04.2022 r.

Lider Zespołu: Marta Borwin-Zubczyńska

 


 

Projekt: „Wiosenne porządki w ośrodku hipoterapii w Baranówku”

Cel: Pomoc w przygotowaniu ośrodka hipoterapii Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Baranówku p. Mosiną (http://fundacja-smolenia.org/)

Zakres zrealizowanych prac: oczyszczenie i sprzątanie stajni, odmalowanie boksów dla koni oraz barierek, pielęgnacja zieleni, a także drobne prace naprawcze.

Termin realizacji: 24.04.2022 r.

Lider Zespołu: Kornelia Zawrzykraj