CSR

Polityka jakości, ochrony środowiska i BHP

Polityka jakości, ochrony środowiska i BHP

Solidność, bezpieczeństwo oraz dbałość o środowisko naturalne stanowią podstawę naszej działalności. W trosce o właściwe realizowanie każdego projektu oraz pragnąc sprostać wymogom stawianym przez rynek Spółka wdrożyła Zintegrowane Systemy Zarządzania, które obejmują systemy jakości, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie kompleksowej realizacji obiektów budownictwa komunikacyjnego ogólnego i inżynierii lądowej.

TORPOL S.A. posiada certyfikację firmy DEKRA na systemy Zarządzania Jakością ISO 9001, Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Zarządzania BHP ISO 45001:2018.

Oprócz powyższych certyfikatów systemów jakości, Spółka jako przewoźnik kolejowy, jest posiadaczem certyfikatów bezpieczeństwa umożliwiających prowadzenie przewozu towarowego oraz świadectwa bezpieczeństwa bocznicy kolejowej.