CSR

Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021
2020
2019
2018
2017
archiwum

RB 16/2021 Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku

5 maja 2021 21:21

RB 15/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

30 kwietnia 2021 00:56

RB 14/2021 Zmiany w Radzie Nadzorczej TORPOL S.A. (z załącznikiem)

30 kwietnia 2021 00:52

RB 13/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 roku (z załącznikiem)

30 kwietnia 2021 00:43

RB 12/2021 Informacja nt. współpracy z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

8 kwietnia 2021 14:44

RB 11/2021 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 roku (z załącznikiem)

1 kwietnia 2021 14:56

RB 10/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 30 kwietnia 2021 roku (z załącznikiem)

1 kwietnia 2021 14:48

RB 9/2021 Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Gminę Miasto Szczecin

29 marca 2021 15:06

RB 8/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

15 marca 2021 16:43

RB 7/2021 Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Intercity S.A.

2 marca 2021 14:18

RB 6/2021 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2020 rok

1 marca 2021 21:14

RB 5/2021 Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.

25 lutego 2021 16:05

RB 4/2021 Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

12 lutego 2021 17:30

RB 3/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

27 stycznia 2021 14:58

RB 2/2021 Aktualizacja informacji nt. współpracy z HSBC Oddział w Polsce

20 stycznia 2021 15:10

RB 1/2021 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

15 stycznia 2021 14:51