CSR

Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021
2020
2019
2018
2017
archiwum

RB 40/2021 Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

25 listopada 2021 14:14

RB 39/2021 Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlane

15 listopada 2021 11:30

RB 38/2021 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kwartały 2021 roku

5 listopada 2021 22:15

RB 37/2021 Zawarcie z Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich umowy na roboty budowlane

6 października 2021 13:14

RB 36/2021 Informacja nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

30 września 2021 16:33

RB 35/2021 Aktualizacja informacji nt. oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

21 września 2021 22:18

RB 34/2021 Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

14 września 2021 16:48

RB 33/2021 Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

20 sierpnia 2021 19:40

RB 32/2021 Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku

18 sierpnia 2021 19:40

RB 31/2021 Aktualizacja informacji nt. postępowania przetargowego

5 sierpnia 2021 14:22

RB 30/2021 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.

28 lipca 2021 15:22

RB 29/2021 Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną

23 lipca 2021 18:03

RB 28/2021 Zmiana adresu siedziby Emitenta

20 lipca 2021 16:29

RB 27/2021 Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

9 lipca 2021 17:16

RB 26/2021 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

29 czerwca 2021 12:48

RB 25/2021 Zawarcie z „PKP Intercity” S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

18 czerwca 2021 12:34

RB 24/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

11 czerwca 2021 13:42

RB 23/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 11 czerwca 2021 roku (z załącznikiem)

11 czerwca 2021 13:35

RB 22/2021 Informacja o wypłacie dywidendy

11 czerwca 2021 13:13

RB 18/2021K Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 18/2021 dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

9 czerwca 2021 17:23

RB 21/2021 Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną

1 czerwca 2021 16:14

RB 20/2021 Uznanie za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez „PKP Intercity” S.A.

26 maja 2021 16:41

RB 19/2021 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 roku (z załącznikami)

14 maja 2021 13:23

RB 18/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 11 czerwca 2021 roku (z załącznikiem)

14 maja 2021 13:16

RB 17/2021 Rekomendacja podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy

12 maja 2021 17:38

RB 16/2021 Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2021 roku

5 maja 2021 21:21

RB 15/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

30 kwietnia 2021 12:56

RB 14/2021 Zmiany w Radzie Nadzorczej TORPOL S.A. (z załącznikiem)

30 kwietnia 2021 12:52

RB 13/2021 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 30 kwietnia 2021 roku (z załącznikiem)

30 kwietnia 2021 12:43

RB 12/2021 Informacja nt. współpracy z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

8 kwietnia 2021 14:44

RB 11/2021 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 roku (z załącznikiem)

1 kwietnia 2021 14:56

RB 10/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 30 kwietnia 2021 roku (z załącznikiem)

1 kwietnia 2021 14:48

RB 9/2021 Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Gminę Miasto Szczecin

29 marca 2021 15:06

RB 8/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

15 marca 2021 16:43

RB 7/2021 Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Intercity S.A.

2 marca 2021 14:18

RB 6/2021 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2020 rok

1 marca 2021 21:14

RB 5/2021 Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.

25 lutego 2021 16:05

RB 4/2021 Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

12 lutego 2021 17:30

RB 3/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

27 stycznia 2021 14:58

RB 2/2021 Aktualizacja informacji nt. współpracy z HSBC Oddział w Polsce

20 stycznia 2021 15:10

RB 1/2021 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

15 stycznia 2021 14:51