CSR

Raporty bieżące

Raporty bieżące

2023
2022
2021
2020
2019
archiwum

RB 36/2023 Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlane

2 października 2023 11:32

RB 35/2023 K Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. – korekta raportu.

28 września 2023 13:17

RB 35/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

28 września 2023 12:45

RB-W 34/2023 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu obradującego w dniu 28 września 2023 r.

28 września 2023 12:38

RB-W 33/2023 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A.

26 września 2023 20:08

RB-W 32/2023 Zgłoszenie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

21 września 2023 10:40

RB-W 31/2023 Informacje w sprawie transakcji na akcjach Emitenta

21 września 2023 08:28

RB 30/2023 Powołanie osoby zarządzającej w TORPOL S.A.

4 września 2023 14:16

RB-W 29/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 28 września 2023 roku

1 września 2023 09:08

RB 28/2023 Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2023

22 sierpnia 2023 21:02

RB 27/2023 Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlane

4 sierpnia 2023 15:03

RB 26/2023 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.

27 lipca 2023 14:40

RB 25/2023 Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług zarządzania

20 lipca 2023 21:39

RB 24/2023 Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

11 lipca 2023 15:41

RB-W 23/2023 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

6 czerwca 2023 12:52

RB-W 22/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 24 maja 2023 roku

24 maja 2023 15:54

RB 21/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

24 maja 2023 13:07

RB 20/2023 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

24 maja 2023 11:42

RB 19/2023 Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlane

11 maja 2023 16:03

RB 18/2023 Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2023 roku

9 maja 2023 17:18

RB-W 17/2023 Projekty uchwał oraz dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. zwołane na dzień 24 maja 2023 roku

26 kwietnia 2023 16:51

RB-W 16/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 24 maja 2023 roku

26 kwietnia 2023 16:35

RB 15/2023 Rekomendacja podziału zysku za 2022 rok

18 kwietnia 2023 17:16

RB-W 14/2023 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

11 kwietnia 2023 17:10

RB 13/2023 Zawarcie umowy na realizację robót budowlanych z PMT Linie Kolejowe sp. z o.o.

11 kwietnia 2023 14:15

RB 12/2023 Otrzymanie od Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o. zaproszenia do podjęcia rozmów w sprawie nabycia udziałów Torpol Oil&Gas sp. z o.o.

6 kwietnia 2023 16:57

RB-W 11/2023 Informacja w sprawie transakcji na instrumentach finansowych Emitenta

6 kwietnia 2023 11:56

RB-W 10/2023 Otrzymanie zawiadomienia o rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji pomiędzy Towarzystwem Finansowym Silesia a Centralnym Portem Komunikacyjnym

5 kwietnia 2023 16:35

RB 9/2023 Wybór oferty konsorcjum z udziałem Emitenta w postępowaniu przetargowym organizowanym przez KGHM Polska Miedź S.A.

30 marca 2023 11:55

RB-W 8/2023 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

16 marca 2023 17:19

RB 7/2023 Złożenie oferty z najniższą ceną w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

15 marca 2023 14:59

RB 6/2023 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2022 rok

21 lutego 2023 19:01

RB 5/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

25 stycznia 2023 13:02

RB 4/2023 Powzięcie informacji o zawarciu przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. oraz Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. przedwstępnej umowy sprzedaży akcji stanowiących 38,00% ogólnej liczby głosów w TORPOL S.A.

24 stycznia 2023 10:00

RB 3/2023 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej o rozważanym przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. przejęciu kontroli nad TORPOL S.A. oraz o zgodzie na rozpoczęcie procesu due diligence.

24 stycznia 2023 09:55

RB 2/2023 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

12 stycznia 2023 13:48

RB-W 1/2023 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

5 stycznia 2023 16:44