CSR

Raporty bieżące

Raporty bieżące

2020
2019
2018
2017
2016
archiwum

RB 35/2020 Wybór oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

3 listopada 2020 11:35

RB 34/2020 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kwartały 2020 roku

22 października 2020 21:08

RB 33/2020 Informacja nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

28 września 2020 14:28

RB 32/2020 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku

26 sierpnia 2020 17:23

RB 31/2020 Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego dla obsługi Elektrowni Ostrołęka C

19 sierpnia 2020 22:28

RB 30/2020 Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

3 sierpnia 2020 15:25

RB 29/2020 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

29 lipca 2020 14:16

RB 28/2020 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.

29 lipca 2020 13:33

RB 27/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

30 czerwca 2020 19:44

RB 26/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

26 czerwca 2020 15:05

RB 25/2020 Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję

25 czerwca 2020 22:14

RB 24/2020 Informacja o wypłacie dywidendy

25 czerwca 2020 18:56

RB 23/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku

25 czerwca 2020 18:51

RB 22/2020 Powołanie Zarządu TORPOL S.A. na kolejną kadencję

17 czerwca 2020 23:31

RB 21/2020 Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego

17 czerwca 2020 07:37

RB 20/2020 Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowlanego

3 czerwca 2020 07:43

RB 19/2020 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2020 roku

29 maja 2020 10:15

RB 18/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku

29 maja 2020 10:05

RB 17/2020 Zawarcie aneksu do umowy na realizację robót budowlanych

22 maja 2020 07:49

RB 16/2020 Rekomendacja podziału zysku za 2019 rok i wypłaty dywidendy

20 maja 2020 20:13

RB 15/2020 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2020 roku

14 maja 2020 21:46

RB 14/2020 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A

30 kwietnia 2020 17:25

RB 13/2020 Aktualizacja informacji nt. pożyczki udzielonej przez TF Silesia sp. z o.o.

24 kwietnia 2020 17:07

RB 12/2020 Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

24 marca 2020 12:08

RB 11/2020 Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

20 marca 2020 13:49

RB 10/2020 Możliwy wpływ epidemii koronawirusa COVID 19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej TORPOL

17 marca 2020 07:55

RB 9/2020 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2019 rok

6 marca 2020 17:16

RB 8/2020 Informacja nt. współpracy z TUiR Allianz Polska S.A

28 lutego 2020 14:08

RB 7/2020 Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych

21 lutego 2020 13:37

RB 6/2020 Aktualizacja informacji nt. współpracy z KUKE S.A.

19 lutego 2020 15:17

RB 5/2020 Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowalnego

14 lutego 2020 19:19

RB 4/2020 Aktualizacja informacji nt. realizacji projektu budowalnego

13 lutego 2020 23:39

RB 3/2020 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

5 lutego 2020 13:52

RB 2/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

28 stycznia 2020 14:14

RB 1/2020 Informacja nt. współpracy z podwykonawcą

13 stycznia 2020 14:11