CSR

Raporty bieżące

Raporty bieżące

2022
2021
2020
2019
2018
archiwum

RB 33/2022 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w TORPOL S.A.

28 września 2022 17:14

RB 32/2022 Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

22 września 2022 15:45

RB 31/2022 Wybór oferty złożonej przez Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

19 września 2022 15:01

RB 30/2022 Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy ramowej w zakresie kredytu gwarancyjnego

23 sierpnia 2022 14:35

RB 29/2022 Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku

9 sierpnia 2022 21:07

RB 28/2022 Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

4 sierpnia 2022 15:57

RB 27/2022 Zawarcie z PGNiG S.A. umowy na wykonanie robót budowlanych

1 sierpnia 2022 15:34

RB 26/2022 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao S.A.

27 lipca 2022 14:13

RB 25/2022 Wybór oferty złożonej przez TORPOL S.A. oraz Torpol Oil&Gas sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

8 lipca 2022 12:41

RB 24/2022 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

29 czerwca 2022 11:48

RB 23/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

29 czerwca 2022 10:27

RB-W 22/2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2022 roku

29 czerwca 2022 10:21

RB 21/2022 Informacja o wypłacie dywidendy

29 czerwca 2022 10:07

RB 20/2022 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.

28 czerwca 2022 16:28

RB 19/2022 Złożenie najwyżej punktowanej oferty przez TORPOL S.A. oraz Torpol Oil & Gas sp. z o.o. w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PGNiG S.A.

3 czerwca 2022 14:39

RB 18/2022 Projekty uchwał oraz dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzeni TORPOL S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku

2 czerwca 2022 16:42

RB 17/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku

2 czerwca 2022 16:32

RB 16/2022 Rekomendacja podziału zysku za 2021 rok i wypłaty dywidendy

1 czerwca 2022 13:53

RB 15/2022 Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

27 maja 2022 14:24

RB 14/2022 Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 roku

5 maja 2022 21:01

RB 13/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

4 kwietnia 2022 12:32

RB 12/2022 Powołanie Członka Rady Nadzorczej w TORPOL S.A.

4 kwietnia 2022 12:28

RB 11/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 04.04.2022 r.

4 kwietnia 2022 12:24

RB 10/2022 Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 04 kwietnia 2022 r.

31 marca 2022 11:31

RB 9/2022 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 04 kwietnia 2022 roku

7 marca 2022 14:33

RB 8/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 04 kwietnia 2022 roku

7 marca 2022 14:29

RB 7/2022 Informacja nt. sytuacji w Ukrainie

2 marca 2022 17:43

RB 6/2022 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.

18 lutego 2022 12:34

RB 5/2022 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2021 rok

14 lutego 2022 20:13

RB 4/2022 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

2 lutego 2022 11:28

RB 3/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

27 stycznia 2022 11:06

RB 2/2022 Informacja nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji przez grupę Euler Hermes

17 stycznia 2022 11:15

RB 1/2022 Aktualizacja informacji nt. współpracy z HSBC Oddział w Polsce

5 stycznia 2022 14:54