CSR

Raporty bieżące

Raporty bieżące

2022
2021
2020
2019
2018
archiwum

RB 15/2022 Złożenie najwyżej punktowanej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

27 maja 2022 14:24

RB 14/2022 Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 roku

5 maja 2022 21:01

RB 13/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

4 kwietnia 2022 12:32

RB 12/2022 Powołanie Członka Rady Nadzorczej w TORPOL S.A.

4 kwietnia 2022 12:28

RB 11/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 04.04.2022 r.

4 kwietnia 2022 12:24

RB 10/2022 Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 04 kwietnia 2022 r.

31 marca 2022 11:31

RB 9/2022 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 04 kwietnia 2022 roku

7 marca 2022 14:33

RB 8/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 04 kwietnia 2022 roku

7 marca 2022 14:29

RB 7/2022 Informacja nt. sytuacji w Ukrainie

2 marca 2022 17:43

RB 6/2022 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A.

18 lutego 2022 12:34

RB 5/2022 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2021 rok

14 lutego 2022 20:13

RB 4/2022 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

2 lutego 2022 11:28

RB 3/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

27 stycznia 2022 11:06

RB 2/2022 Informacja nt. współpracy w zakresie udzielania gwarancji przez grupę Euler Hermes

17 stycznia 2022 11:15

RB 1/2022 Aktualizacja informacji nt. współpracy z HSBC Oddział w Polsce

5 stycznia 2022 14:54