CSR

Raporty bieżące

Raporty bieżące

2024
2023
2022
2021
2020
archiwum

RB 30/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

25 czerwca 2024 11:19

RB-W 29/2024 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 24 czerwca 2024 roku

24 czerwca 2024 16:19

RB-W 28/2024 Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję

24 czerwca 2024 16:01

RB 27/2024 Informacja o wypłacie dywidendy

24 czerwca 2024 12:58

RB-W 26/2024 Zgłoszenie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

20 czerwca 2024 12:54

RB-W 25/2024 Zgłoszenie przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. kandydatur do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

20 czerwca 2024 08:40

RB-W 24/2024 Zmiany w składzie Zarządu TORPOL S.A.

17 czerwca 2024 18:16

RB-W 23/2024 Informacje w sprawie transakcji na akcjach Emitenta

5 czerwca 2024 10:30

RB-W 22/2024 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 roku

24 maja 2024 12:48

RB-W 21/2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 24 czerwca 2024 roku

24 maja 2024 12:39

RB 20/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

20 maja 2024 15:19

RB 19/2024 Zmiany w Radzie Nadzorczej TORPOL S.A.

20 maja 2024 15:12

RB-W 18/2024 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. obradującego w dniu 20 maja 2024 roku

20 maja 2024 15:01

RB 17/2024 Informacja nt. zakończenia rozmów w sprawie zbycia udziałów Torpol Oil&Gas sp. z o.o.

17 maja 2024 08:53

RB-W 16/2024 Zgłoszenie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

16 maja 2024 18:43

RB-W 15/2024 Zgłoszenie przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

16 maja 2024 18:30

RB 14/2024 Rekomendacja podziału zysku za 2023 rok i wypłaty dywidendy

13 maja 2024 12:34

RB 13/2024 Informacja w sprawie skonsolidowanych i jednostkowych wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2024 roku

7 maja 2024 20:40

RB 12/2024 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

6 maja 2024 08:37

RB 11/2024 Informacja nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.

26 kwietnia 2024 13:31

RB-W 10/2024 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 20.05.2024

23 kwietnia 2024 09:43

RB-W 9/2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 20 maja 2024 roku

23 kwietnia 2024 09:38

RB 8/2024 Zawarcie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy na roboty budowlane

5 kwietnia 2024 09:09

RB 7/2024 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2023 rok

7 marca 2024 20:12

RB 6/2024 Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o udzielenie gwarancji

6 marca 2024 12:39

RB 5/2024 Informacja nt. współpracy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

14 lutego 2024 13:54

RB 4/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

23 stycznia 2024 09:13

RB 3/2024 Zawarcie z PZU S.A. aneksu do umowy o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych

12 stycznia 2024 10:04

RB 2/2024 Wybór oferty złożonej z udziałem Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

9 stycznia 2024 13:42

RB-W 1/2024 Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z dotychczasową firmą audytorską i wybór nowej firmy audytorskiej

4 stycznia 2024 17:45