CSR

Kontakt CSR

Kontakt CSR

Biuro Komunikacji Społecznej – pytania i wątpliwości związane z CSR:

Łukasz Sychowski – Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej 
tel. +48 61 87 82 793
e-mail: l.sychowski@torpol.pl

Piotr Odzijewicz – Kierownik Działu Marketingu i Promocji
tel. +48 61 87 82 765
e-mail: p.odzijewicz@torpol.pl

Pełnomocnik ds. Zgodności – pytania i wątpliwości związane ze Zgodnością oraz zgłaszanie naruszeń:

Krzysztof Nieznalski – Pełnomocnik ds. Zgodności
tel. +48 61 87 82 768
e-mail: naruszenia@torpol.pl

Zgłoszenia naruszeń należy dokonać poprzez przesłanie korespondencji na ręce Pełnomocnika ds. Zgodności:

  • pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: naruszenia@torpol.pl
  • za pomocą formularza on-line
  • listem tradycyjnym na adres pocztowy Spółki z dopiskiem na kopercie – „do rąk własnych Pełnomocnika ds. Zgodności”

Przed nawiązaniem kontaktu prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.