CSR

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

 

Imię i nazwisko Funkcja CV
Marcin Michalski Przewodniczący Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Iwona Zalewska-Malesa Sekretarz Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Konrad Miterski Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Paweł Bujnowski Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Szymon Adamczyk Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Adam Pawlik Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Michał Grodzki Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Marek Litwiński Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Szymon Adamczyk, Adam Pawlik, Michał Grodzki, Marek Litwiński, Konrad Miterski i Paweł Bujnowski spełniają kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w dokumencie DPSN na GPW 2021.