CSR

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

 

Imię i nazwisko Funkcja CV
Monika Domańska Przewodniczący Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Jadwiga Dyktus Sekretarz Rady Nadzorczej ŻYCIORYS 
Adam Pawlik Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Tomasz Hapunowicz Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Szymon Adamczyk Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Mirosław Barszcz Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Michał Grodzki Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS
Marek Litwiński Członek Rady Nadzorczej ŻYCIORYS

 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami  Szymon Adamczyk, Mirosław Barszcz, Michał Grodzki, Tomasz Hapunowicz, Adam Pawlik i Marek Litwiński spełniają kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone  w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.2005.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.