CSR

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych TORPOL S.A. w 2023 roku:

  • skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2022 rok: 8 luty – 10 marca*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku: 19 kwietnia – 19 maja*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku: 2 sierpnia  – 1 września*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku: 19 października  – 17 listopada*

* okres zamknięty obowiązuje do momentu publikacji raportu okresowego we wskazanym dniu

 

Planowane daty publikacji raportów okresowych TORPOL S.A. w 2023 roku:

  • skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2022 rok: 10 marca 2023 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku: 19 maja 2023 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku: 1 września 2023 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku: 17 listopada 2023 r.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikowała odpowiednio raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku oraz IV kwartał 2023 roku.