CSR

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych TORPOL S.A. w 2022 roku:

  • skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2021 rok: 10 luty – 11 marca*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku: 20 kwietnia – 20 maja*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku: 3 sierpnia  – 2 września*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku: 19 października  – 18 listopada*

* okres zamknięty obowiązuje do momentu publikacji raportu okresowego we wskazanym dniu

 

Planowane daty publikacji raportów okresowych TORPOL S.A. w 2022 roku:

  • skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2021 rok: 11 marca 2022 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku: 20 maja 2022 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku:  2 września 2022 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku: 18 listopada 2022 r.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikowała odpowiednio raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku oraz IV kwartał 2022 roku.