CSR

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych TORPOL S.A. w 2020 roku:

  • skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2019 rok: 12 luty – 13 marca*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku: 22 kwietnia – 22 maja*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku: 5 sierpnia  – 4 września*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku: 21 października  – 20 listopada*

* okres zamknięty obowiązuje do momentu publikacji raportu okresowego we wskazanym dniu

 

Planowane daty publikacji raportów okresowych TORPOL S.A. w 2020 roku:

  • skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2019 rok: 13 marca 2020 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku: 22 maja 2020 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku:  4 września 2020 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku: 20 listopada 2020 r.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikowała odpowiednio raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku oraz IV kwartał 2019 roku.