CSR

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych TORPOL S.A. w 2024 roku:

  • skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2023 rok: 21 luty – 22 marca*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku: 24 kwietnia – 24 maja*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku: 7 sierpnia  – 6 września*
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku: 23 października  – 22 listopada*

* okres zamknięty obowiązuje do momentu publikacji raportu okresowego we wskazanym dniu

 

Planowane daty publikacji raportów okresowych TORPOL S.A. w 2024 roku:

  • skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2023 rok: 22 marca 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku: 24 maja 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku: 6 września 2024 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku: 22 listopada 2024 r.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikowała odpowiednio raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku oraz IV kwartał 2023 roku.