CSR

Kalendarium

Kalendarium

Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne Data
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku 20 maja 2022
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku 2 września 2022
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku 18 listopada 2022

Planowane daty publikacji raportów okresowych TORPOL S.A. w 2022 roku

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany 11 marca 2022 roku.

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2  Rozporządzenia nie będzie publikowała odpowiednio raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku oraz IV kwartał 2021 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.