CSR

Kalendarium

Kalendarium

Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne Data
Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2022 rok 10 marca 2023
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku 19 maja 2023
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku 1 września 2023
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku 17 listopada 2023

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2  Rozporządzenia nie będzie publikowała odpowiednio raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku oraz IV kwartał 2022 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.