CSR

Kalendarium

Kalendarium

Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne Data
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku 21 maja 2021
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku 3 września 2021
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku 19 listopada 2021

Planowane daty publikacji raportów okresowych TORPOL S.A. w 2021 roku

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany 12 marca 2021 roku.

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2  Rozporządzenia nie będzie publikowała odpowiednio raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku oraz IV kwartał 2020 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.