CSR

Kalendarium

Kalendarium

Skonsolidowane i jednostkowe raporty kwartalne Data
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku 20 listopada 2020
Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku 4 września 2020
Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku 22 maja 2020

Planowane daty publikacji raportów okresowych TORPOL S.A. w 2020 roku

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2  Rozporządzenia nie będzie publikowała odpowiednio raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku oraz IV kwartał 2019 roku.

Jednocześnie Emitent oświadcza o zamiarze przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.