CSR

Elektryfikacja PKM zakończona

Elektryfikacja PKM zakończona

Umowa na realizację elektryfikacji linii PKM obejmowała wykonanie przez TORPOL S.A. pełnej elektryfikacji linii nr 248 i 253 wraz z włączeniem w linie kolejowe nr 201 i 202, budowę nowego przystanku Gdańsk Firoga oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej i telematycznej PKM. W ramach prac budowlanych zabitych zostało ponad 1100 fundamentów palowych, zamontowano 900 słupów trakcyjnych oraz 120 bramek trakcyjnych, pomiędzy którymi rozciągnięte zostało 40 km lin nośnych i 80 km przewodów jezdnych. Całość prac zaplanowano w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości linii kolejowej, a wszystkie prace wymagające zemknięć obu torów jednocześnie wykonywane były w nocnych przerwach technologicznych. Prace budowlane rozpoczęły się 15 czerwca 2021 roku, a pierwsze testy linii zostały z sukcesem przeprowadzone w dn. 8-9 listopada 2022 r.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.