CSR

Grupa Kapitałowa TFS wspiera walkę z COVID-19

Grupa Kapitałowa TFS wspiera walkę z COVID-19

Spółki z GK TFS #tfsilesia #torpol #wzkvictoria #sefako #iase #fez deklarują kolejny 1 mln zł na działania związane z COVID-19. To ważny element wsparcia społeczeństwa w walce z pandemią. GK TFS również teraz włącza się w walkę, organizuje pomoc i pokazuje, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu.

Pomoc finansowa będzie przekazywana w ramach procesu koordynowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

W pierwszym etapie walki z pandemią spółki z GK TFS zaopatrywały potrzebujących w środki ochrony i dezynfekcji, przekazywały darowizny pieniężne czy w postaci specjalistycznego sprzętu medycznego. Łączna wartość dotychczas przekazanego przez Grupę TFS wsparcia finansowo-rzeczowego to kwota blisko 1,2 mln zł.