CSR

Grupa TORPOL dywersyfikuje portfel zleceń

Grupa TORPOL dywersyfikuje portfel zleceń

Konsorcjum TORPOL S.A. i Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. [TOG] poinformowało o zawarciu umowy z PGNiG S.A. na rozbudowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód. Wynagrodzenie z tytułu realizacji kontraktu wyniesie 393 mln zł brutto (ok. 319,5 mln zł netto). Inwestycja zostanie zrealizowana w 2 lata. Modernizacja i rozbudowa drugiej co do wielkości kopalni ropy naftowej w Polsce umożliwi PGNiG pozyskanie dodatkowych 3,4 mld m sześc. gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w okresie 2024-2043.

Udział TORPOL w wynagrodzeniu i realizacji prac zadania „Rozbudowa Ośrodka Centralnego Lubiatów o zespół budynków i obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną; rozbudowa Ośrodka Grupowego Międzychód związana z włączeniem do eksploatacji odwiertu Międzychód-8H wyniesie ok. 25%.

Bardzo nas cieszy pozyskanie nowego projektu w tak dynamicznie rozwijającym się oraz wysoko innowacyjnym i technologicznym segmencie budownictwa. Kontrakt z PGNiG jest elementem dywersyfikacji działalności spółki Torpol, potwierdza wysokie kompetencje i rosnący potencjał spółki TOG oraz umacnia i stabilizuje jej pozycję w tym segmencie rynku – powiedział Grzegorz Grabowski, Prezes TORPOL S.A.

Umowa z PGNiG jest historycznie największym kontraktem podpisanym przez TOG, co pokazuje, że z roku na rok możemy podejmować się coraz to większych wyzwań rynkowych. Rynek, na którym działamy, jest wymagający tak pod kątem odpowiednich kompetencji technologicznych jak i niezwykle perspektywiczny, szczególnie w czasach uniezależnienia się Polski od dostaw gazu i ropy z kierunku wschodniego i rozbudowy własnej infrastruktury w tym sektorze – powiedział Cezary Pokrzywniak, Prezes Torpol Oil & Gas.

Dodał, iż w ramach rozbudowy instalacji technologicznej Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów planowanie jest wykonanie nowej instalacji aminowej oraz instalacji separacji wysokociśnieniowej, instalacji niskotemperaturowej oraz instalacji odgazowania wody złożowej, a także rozbudowa instalacji elektrycznych, systemu sterowania oraz infrastruktury towarzyszącej. Natomiast w ramach rozbudowy Ośrodka Grupowego Międzychód oprócz wykonania instalacji technologicznej wstępnego przygotowania płynu złożowego na tym obiekcie zostaną także rozbudowane instalacje telekomunikacyjne, elektryczne oraz system sterowania.

TORPOL będzie odpowiedzialny za wykonanie prac konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacji elektrycznych, natomiast pozostałe elementy kontraktu zrealizuje TOG.

Torpol Oil & Gas specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji technologicznych służących m.in. do oczyszczania oraz uzdatniania gazu ziemnego i ropy naftowej. Spółka posiada ponadto doświadczenie w budowie instalacji dla gazu syntezowego, tlenu, amoniaku, siarkowodoru, LPG, LNG, azotu, wodoru, płynu złożowego, kondensatu, helu, wody złożowej, rtęci, merkaptanów, glikolu, aminy, dwutlenku węgla oraz wielu innych.