CSR

Podpisanie umowy na modernizację linii 38 na odcinku Giżycko – Korsze

Podpisanie umowy na modernizację linii 38 na odcinku Giżycko – Korsze

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej na stacji w Giżycku podpisana została pomiędzy przedstawicielami TORPOL S.A. a PKP PLK S.A. umowa na realizację robót budowlanych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją”.

Zakres prac przewidzianych kontraktem obejmuje m.in. wymianę nawierzchni kolejowej pomiędzy stacją Giżycko a stacją Korsze wraz z podniesieniem dopuszczalnych nacisków osi do 221 kN oraz przebudową układów torowych w rejonie stacji dla pociągów towarowych o długości 750 m, a także elektryfikację linii kolejowej na odcinku Giżycko – Korsze wraz z budową sieci trakcyjnej oraz odcinkową przebudową sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 353 na odcinku stycznym do realizowanego zadania. Ponadto modernizację przejdą 4 stacje kolejowe i 5 przystanków osobowych, poprawie poziomu bezpieczeństwa ulegnie 38 przejazdów drogowo-kolejowych. Dzięki elektryfikacji linii na odcinku Giżycko-Korsze nie będzie konieczności zmian lokomotyw z elektrycznych na spalinowe, co oznacza krótszy czas przejazdu, a także wzrost przepustowości linii i zmniejszenie oddziaływania linii na środowisko.

Wartość planowanych robót wynosi  ok. 1 078 mln zł brutto [tj. ok. 876,75  mln zł netto], a termin realizacji inwestycji został ustalony na 30 miesięcy od daty podpisania umowy.