CSR

Torpol Oil & Gas zakończyła realizacje dwóch zadań inwestycyjnych dla ORLEN Upstream

Torpol Oil & Gas zakończyła realizacje dwóch zadań inwestycyjnych dla ORLEN Upstream

Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. zrealizował budowę dwóch Ośrodków Produkcyjnych wraz z zagospodarowaniem odwiertów gazu ziemnego dla zadań inwestycyjnych Tuchola oraz Bajerze.

Podczas realizacji zadań dla ORLEN Upstream Sp. z o.o., Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. wybudował między innymi infrastrukturę liniową łączącą Ośrodek Produkcyjny ze strefami przedwiertowymi (rurociąg płynu złożowego, kablową linię światłowodową, kablową linię zasilającą) oraz linię kablową SN łączącą Ośrodek Produkcyjny z punktami włączenia (GPZ) do sieci elektroenergetycznej.

Zastosowany w odwiertach Tuchola-3, Tuchola-4, Bajerze-1 i Bajerze-2 proces technologiczny polega na osuszeniu gazu w instalacji niskotemperaturowej, a następnie przygotowaniu gazu do odpowiednich parametrów umożliwiających spalenie gazu w zestawach prądotwórczych (silnikach gazowych). Do zakresu prac Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. należało również zagospodarowanie terenu.

Więcej informacji na temat inwestycji tutaj.