CSR

Torpol Oil & Gas zrealizował dwa duże projekty dla Grupy Azoty ZAK

Torpol Oil & Gas zrealizował dwa duże projekty dla Grupy Azoty ZAK

Torpol Oil & Gas sp. z o.o. zakończył realizację projektów „Modernizacji węzła skraplania amoniaku” oraz „Wymiany kompresorów amoniaku gazowego K-2 i K-3 na elektryczne” stanowiących elementy Nowej Koncepcji Energetycznej – jednej z kluczowych inwestycji realizowanych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. Łączny koszt obu projektów wyniósł 36,1 mln zł netto i jest największą z dotychczasowych realizacji Torpol Oil & Gas.

Inwestycje powstały na terenie centrali chłodniczej wchodzącej w skład Wydziału Amoniaku Grupy Azoty ZAK. Torpol Oil & Gas Sp. z o. o. wykonał oba zadania w formule EPC, tj. kompleksowej usługi wykonawstwa inwestycji, począwszy od projektu, poprzez realizację
i oddanie do użytkowania. Zrealizowane projekty wchodzą w pakiet siedmiu zadań inwestycyjnych Nowej Koncepcji Energetycznej stanowiącej alternatywę dla realizacji drugiego etapu elektrociepłowni w Grupie Azoty ZAK.

W ramach przeprowadzonej modernizacji węzła skraplania amoniaku Torpol Oil & Gas zaprojektował i zabudował nowy układ oparty na dwóch kompresorach śrubowych, układzie skraplaczy natryskowo-wyparnych, chłodni wentylatorowej oraz stacji kondycjonowania wody. W zakresie zadania mieściły się prace budowlane, instalacyjne oraz montażowe, w tym również dotyczące modernizacji systemu sterowania oraz branży elektrycznej.

Natomiast w zakresie zadania wymiany kompresorów amoniaku gazowego K-2 i K-3 na elektryczne, Torpol Oil & Gas zabudował kolejne trzy kompresory śrubowe wraz z układem separatorów i zbiorników skroplin oraz wykonał nowe instalacje po stronie ssania oraz tłoczenia w/w kompresorów. Przeprowadzono również niezbędne prace z zakresu branży budowlanej, elektrycznej i AKPiA.