CSR

Wspieramy strażaków ochotników

Wspieramy strażaków ochotników

TORPOL S.A. realizując cele strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu stara się wspierać m.in. lokalne społeczności, z którymi jest związany. Tym razem wsparcie Spółki otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyprostyni. Na ręce druhów przekazaliśmy defibrylator AED iPad, który poprawi komfort pracy ratowników, a także bezpieczeństwo mieszkańców gminy Zbąszyń. Mieliśmy również okazję zwiedzić remizę i zapoznać się z wyposażeniem jednostki, a także porozmawiać o trudach ich służby.

 

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) są umundurowanymi, wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, przeznaczonymi do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, w tym prowadzącymi działania w zakresie ratownictwa specjalistycznego, jednostkami ochrony przeciwpożarowej. OSP ściśle współdziała z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego lokalnego działania.

 

Codzienna działalność OSP stanowi ogromny wkład w pomoc PSP, szczególnie w miejscach oddalonych od aglomeracji, gdzie ochotnicy są często pierwszą linią pomocy. Druhom-strażakom życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że defibrylator nie będzie musiał być często używany!