CSR

Stacja Poznań Główny

Stacja Poznań Główny

Szczegóły projektu:

Uzupełnienie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury kolejowej w obrębie peronów stacji Poznań Główny po stronie zachodniej z dostosowaniem jej do obsługi osób niepełnosprawnych”

 

Zgodnie z zawartą umową zadanie zakładało uzupełnienie i aktualizację dokumentacji projektowej, w tym m. in. wykonanie projektów wykonawczych i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych.

Zakres prac obejmował w szczególności:

  • wymianę nawierzchni torowej,
  • wymianę podtorza wraz z odwodnieniem,
  • przebudowę urządzeń SRK,
  • przebudowę peronów 4a, 4, 5 i 6, podniesienie peronów do wys. 55cm oraz wykonanie nawierzchni z płyt granitowych,
  • renowację zabytkowych wiat na peronach nr 5 i 6 oraz wiaty na peronie nr 4,
  • rozbiórkę budowli na peronach,
  • remont przejścia podziemnego z dostosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych (budowę 3 wind na perony nr 4, 5 i 6).