CSR

Otwarcie wiaduktu w Kościanie

Otwarcie wiaduktu w Kościanie

W dniu dzisiejszym, podczas briefingu prasowego zorganizowanego przez PKP PLK S.A., otwarty został wiadukt kolejowy nad ul.Młyńską w Kościanie. Inwestycja usprawni komunikację drogową i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowo-kolejowego. Wiadukt został wykonany w ramach prac modernizacyjnych prowadzonych przez TORPOL S.A na linii kolejowej E59 na odcinku Czempiń – Leszno.

Obiekt składający się z wiaduktu kolejowego oraz murów oporowych został wybudowany w miejscu istniejącego przejazdu w poziomie torów kolejowych. Konstrukcja wiaduktu o szerokości przęsła 17 m i rozpiętości 13 m umożliwia bezkolizyjny przejazd pod trzytorową linią kolejową. Szerokość wiaduktu i murów oporowych wynosi 12 m, natomiast jezdni 7 m wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości 1,5-2,5 m. Łączna długość ciągu drogowego wynosi ponad 387 m z czego mury oporowe na dojazdach do wiaduktu mają długość 257 m. W ramach realizacji obiektu wykonano również dwie kładki dla pieszych i 4 klatki schodowe usprawniające komunikację pieszych w rejonie obiektu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych na długości murów oporowych zainstalowano wzdłuż krawędzi jezdni bariery ochronne.

TORPOL S.A. w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) prowadzi prace modernizacyjne na dwóch kontraktach – odcinku Czempiń – Leszno oraz granica województwa dolnośląskiego – Leszno, których łączna wartość wynosi ok. 0,85 mld zł netto.